9. SınıfTYT

ATP ve Nükleik Asitler

1. ATP’nin yapısı ve özellikleri ile ilgili olarak;
I. Yapısında, iki organik molekül ve birbirine zincirlenmiş üç fosfat bulunur.
II. Fosfat bağlarındaki enerjinin tamamı, ısı enerjisi olarak ortama verilir.
III. Vücuttaki enerjinin kullanımı ile enerji üretim işlevleri arasında temel bağlantıyı sağlar.
IV. Besinler hücrelerde okside olurken serbestleşen enerji ATP oluşturmak için kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Bir nükleotidin yapısı aşağıda şematize edilmiştir.

Buna göre nükleotid ile ilgili olarak;
I. 1 numaralı molekülün sadece DNA veya sadece RNA’da bulunan çeşitleri vardır.
II. 2 numaralı molekül DNA ve RNA da aynıdır.
III. 1 ile 2, peptit bağı ile bağlanır.
IV. 3 numaralı molekül DNA ve RNA’da ortaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda ATP molekülünün şematik yapısı gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Sadece 1 numara ile gösterilen molekülde azot bulunur.
II. 2 numara ile gösterilen bağ, peptit bağıdır.
III. 3 numara ile gösterilen molekül DNA’da da bulunur.
IV. 4 numaralı bağa, lipitlerde de rastlanır.
V. 5 numara ile gösterilen moleküller, ATP’nin yapısına katılan tek inorganik moleküllerdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Aşağıda ATP’nin hücre içinde kullanılışı gösterilmiştir.

Gösterilen tepkimenin yönleri ile ilgili olarak;
I. A yönü, fosforilasyon olayını gösterir.
II. B yönü, endergonik tepkimedir.
III. A yönü, dehidrasyon tepkimelerinde gerçekleşir.
IV. A ve B yönünde tepkimeler canlılarda ortak olarak gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
5. DNA molekülünün şematik yapısı aşağıda verilmiştir.

Buna göre DNA’nın yapısı ile ilgili;
I. Molekülün merdiven benzeri bir yapısı vardır.
II. Merdivenin dikey kısımları şeker ve fosfat grupları, basamakları ise eşleşmiş azotlu bazlardan oluşur.
III. Her basamakta pürin bazları kendi aralarında, pirimidin bazları ise kendi aralarında karşılıklı yerleşir.
IV. Pürin bazları iki hidrojen bağı ile bağlı iken, pirimidin bazları üç hidrojen bağı ile bağlıdır.
V. DNA çift sarmalında bir iplikteki nükleotitlerin birbirine bağlanma yönü, öbür ipliktekilerin yönünün tersidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Aşağıdakilerden hangisi RNA çeşitlerinin ortak özelliklerinden değildir?
7. Aşağıda nükleik asitlerle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I. Polinükleotid zincirinden oluşma
II. Ribozom organelinde bulunma
III. Ribonükleotidlere sahip olma
IV. Kendini onarabilme
Bu özelliklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

8. Aşağıdakilerden hangisi ATP ve RNA’da birlikte bulunan yapılardan birisi değildir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir