11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

1. Aşağıda hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan X hormonunun öncelikli hedef organları gösterilmiştir. 

X hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2. Tip I diyabet, insülin salgısının yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.
Tip II diyabet, hedef dokularda insülinin metabolik etkilerine duyarlılıklarının azalmasına bağlı olarak gelişir. İnsülin duyarlılığındaki azalmaya çoğunlukla insülin direnci de denir.
Buna göre;
I. Tip I diyabet insüline bağımlıdır.
II. Tip II diyabet insüline bağımlı olmayan diyabettir.
III. Pankreas beta hücrelerinin hasarı Tip II diyabet gelişimine neden olabilir.
IV. Tip I diyabette kan glikoz konsantrasyonu çok yüksek seviyelere ulaşır.
Tip I ve Tip II diyabet için ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda karbonhidratların farklı organlardaki sindirim süreci gösterilmiştir.

Sindirim organları 

Karbonhidratların sindirim süreci 

Ağız 

-Nişasta (Glikojen) 

Amilaz 

Maltoz + Dekstrin 

Mide 

 

İnce bağırsak 

-Nişasta (Glikojen) 

Amilaz 

Maltoz + Dekstrin 

 Maltaz     Dekstrinaz 

-Glukoz         n(Glukoz) 

-Laktoz       

Laktaz                 

Glukoz + Galaktoz 

-Sükroz 

Sükraz 

Glukoz + Fruktoz 

Buna göre karbonhidratların sindirimleri ile ilgili;
I. Midede kimyasal sindirimleri olmaz.
II. Sindirimleri için gerekli enzimlerin hepsi ağızda ve incebağırsakta sentezlenir.
III. Selüloz sindirimi insan sindirim sisteminde gerçekleşmez.
IV. Ağızda başlayan sindirim aynı enzim ile ince bağırsakta devam eder.
yorumlarından hangileri doğrudur?
4. Termal derecelenme soğuk reseptörleri, sıcaklık reseptörleri ve ağrı reseptörleri. olmak üzere en az üç tip duysal reseptör ile ayırt edilir.
Bir soğuk-ağrı lifi, bir soğuk lifi, bir sıcaklık lifi ve bir sıcak-ağrı lifinin farklı deri sıcaklıklarındaki deşarj frekansları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre;

I. Ağrı reseptörleri sadece aşırı derecede sıcak ve soğuk ile uyarılır.
II. “Dondurucu soğuk” ve “Yakıcı sıcak” duyularından sadece ağrı reseptörleri sorumludurlar.
III. Sıcaklık +15°C’ye yükseldiğinde soğuk-ağrı impulsları kesilir.
IV. Dondurucu soğuk ve yakıcı sıcak birbirinden farklı hisler oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. Aşağıda insandaki merkezi siniri sisteminin bazı bölümleri şematik olarak gösterilmiştir.

Bu bölümler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak aşağıda bazı terimler ve işlevleri verilmiştir.

 

Terimler 

 

İşlevleri 

1 

Omurilik 

a 

Omurilik ile pons arasında yer alan arka beyin bölümü. 

2 

Motor sinirler 

b 

Bazı salgı bezleri ile iç organların çalışmasını düzenleyen sinirler. 

3 

Omurilik soğanı 

c 

Ara beyindeki homeostazi merkezi. 

4 

Otonom sinirler 

d 

Refleksleri ve alışkanlık hareketlerini düzenleyen sinir merkezi. 

5 

Hipotalamus 

e 

Merkezi sinir sisteminden çıkan sinirler. 

 

 

f 

Denge merkezi. 

Terimler ile karşılarında verilen işlevlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
7. Atardamardaki kısmi CO2 ve O2 basıncına (PCO2 ve PO2) göre ventilasyon (havalanma) hızındaki durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Kan dolaşımındaki C02’nin miktarındaki küçük bir artış, solunum hızını çok az etkiler.
II. Atardamar kanının O2 miktarındaki büyük bir düşüş solunum hızını çok etkiler.
III. Nefes alıp verme mekanizması, O2 miktarındaki azalmadan ziyade atardamar kanındaki C02 düzeyindeki artışa daha fazla duyarlıdır.
IV. Atardamar kanındaki PCO2 düzeyindeki küçük bir yükselme, ventilasyon hızında büyük bir artışa neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Aşağıda nefron kanalında yer alan henle kulpundaki süzüntüden bazı maddelerin çıkışı gösterilmiştir.

Buna göre süzüntü henle kulpu boyunca ilerlemesi sürecinde;
I. Süzüntü, aşağıya inen kol boyunca su kaybeder, süzüntünün çözünmüş madde konsantrasyonu artar.
II. Yukarıya çıkan kol, iyon kanalları içeren, ancak su kanalları bulunmayan bir taşıma epiteline sahiptir.
III. Süzüntü, yukarı çıkan kolda ilerledikçe daha derişik hale gelir.
IV. Henle kulpunda süzüntüden madde çıkışı sırasında ATP harcanmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
9. Tohum çimlenmesine nemin etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci farklı ortamlara yerleştirdiği tohumlar ile deney düzenekleri oluşturuyor.
Aşağıda verilen deney düzeneklerinden hangisini kullanırsa bu öğrenci doğru sonuca ulaşır?
(Çimlenmeyi etkileyen diğer faktörlerin optimum olduğu kabul edilecek)
A)

Farklı türe ait iki tohumdan 

1. cisini 

2. cisini 

Islak pamuk 

Kuru pamuk 


B)

Özdeş iki tohumdan 

1. cisini 

2. cisini 

Aydınlık ve Islak pamuk 

Karanlık ve Kuru pamuk 


C)

Özdeş iki tohumdan 

1. cisini 

2. cisini 

Soğuk ve ıslak pamuk 

Sıcak ve Kuru pamuk 


D)

Farklı türe ait iki tohumdan 

1. cisini 

2. cisini 

Islak pamuk ve O2’li ortam 

Kuru pamuk ve O2’siz ortam 


E)

Özdeş iki tohumdan 

1. cisini 

2. cisini 

Nemli pamuk 

Kuru pamuk 

10. Farklı bitki türlerinin sahip oldukları bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler 

Farklı bitki türleri 

I 

II 

III 

IV 

V 

Yaprak yüzeyi 

Dar 

Geniş 

Orta 

Dar 

Orta 

Kutikula kalınlığı 

Orta 

İnce 

Orta 

Kalın 

İnce 

Kök emici tüy sayısı 

Orta 

Az 

Çok 

Çok 

Çok 

Yapraktaki tüy sayısı 

Orta 

Az 

Orta 

Çok 

Çok 

Stoma büyüklüğü 

Az 

Çok  

Orta 

Az 

Az 

Buna göre sırası ile nemli ortama uyum sağlayan ile kurak ortama uyum sağlayan bitki türleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
11. Aşağıda ATP üretim süreçlerinin bir evresi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölüm için söylenemez?
12. Aşağıdakilerden hangisi E. coli bakterisindeki protein sentezi ile ilgili yanlıştır?
13. Ekolojik niş, bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklara denir.
Buna göre;
I. Sincaplar ağaç kovuklarında yaşar.
II. Bitkiler, fotosentez ile atmosferin oksijen dengesini sağlar.
III. Ayrıştırıcılar ölü organizmalar üzerinde bulunur.
IV. Bazı bakteriler, baklagil köklerinde atmosfer azotunu bağlar.
ifadelerinden hangileri ekolojik nişe örnek verilebilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir