11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

1. Aşağıdakilerden hangisi su içerisinde yaşayan (sucul) bitkilerin sahip olduğu adaptasyonlardan birisi olamaz?
2. Böcekçil bitkiler, etçil olarak beslenen bir yanları olduğu için bitkiler aleminin en farklı ve ilginç türlerinden biridir.
Böcekçil bitkiler ile ilgili olarak;
I. Yeşil bitkiler gibi fotosentez yaparlar.
II. Topraktaki inorganik azot bileşiklerini kullanmazlar.
III. Yakaladıkları böceğin organik azot bileşiklerinden yararlanırlar.
IV. Özel değişimlere uğramış yapraklara sahiptir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda koleoptil ucunda sentezlenen oksin hormonunun koleoptilin iki farklı konumunda gövdedeki taşınma yönü gösterilmiştir

Buna göre;
I. Oksin, sadece uçtan kaideye doğru taşınır.
II. Yerçekimi kuvveti, oksin hormonunun taşınmasını sağlar.
III. Koleoptil parçasının baş aşağı çevrilmesi oksinin gövde içindeki taşıma yönünün değişmesine neden olmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Aşağıda hemoglobinin normal kan pH’sındaki O2 doygunluk eğrisi verilmiştir.

Buna göre;
I. pH’daki bir düşüş ayrılma eğrisini sağa kaydırır.
II. CO2 kısmi basıncının azalması ayrılma eğrisini sola kaydırır.
III. Asitliğin artması hemoglobinin O2 ye olan ilgisini azaltır.
IV. O2 kısmi basıncının hemoglobinin O2 doygunluğuna etkisi yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. Sağlıklı bir insanda boşaltım (üriner) sistemi;
I. İki adet böbrek,
II. İki adet üreter,
III. İki adet üretra
IV. Bir idrar kesesi
olmak üzere dört temel bölümden oluşur diyen bir öğrenci hangisi veya hangilerinin sayısında yanlışlık yapmıştır?
6. Aşağıda bir popülasyonun büyüme hızı gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Maksimum birey sayısına t1 anında ulaşılmıştır.
II. t1-t2 aralığında çevre direnci artmaya devam etmiştir.
III. t2-t3 aralığında birey sayısı sabit kalmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Kan şekerinin düzenlenmesinde görev yapan;
  • İnsülin
  • Glukagon
  • Kortizol
  • Büyüme hormonu
  • Adrenalin
gibi hormonlardan hangi ikisinin etkisinin zıt yönde olduğu söylenebilir?
8. Aşağıda iki fermentasyon tepkimesi verilmiştir.

Bu iki tepkimede;
I. Aktivasyon enerjisinin düşürülmesi
II. Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde gerçekleşmesi
III. Ortam pH’sını düşürmesi
IV. Kapalı ortamın gaz basıncını değiştirmeleri
gibi durumlardan hangileri ortaktır?
9. Aşağıda erkek üreme sisteminin hormonal kontrol mekanizması gösterilmiştir.

Buna göre;
I. LH, testosteronu üretecek ve salgılayacak leydig hücrelerini uyarır.
II. Sertoli hücreleri tarafından üretilen inhibin hormonu, FSH üretimini inhibe eder.
III. Leydig hücreleri tarafından üretilen testosteronun dolaşımdaki düzeyinin yüksek olması, GnRH ve LH üretimini inhibe eder.
IV. Spermatogenez, FSH ve testosteronun sertoli hücreleri üzerindeki etkisiyle kontrol edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10. Aşağıdaki şemada üç farklı koni reseptörlerinin farklı dalga boylarındaki ışığı emilim yüzdeleri verilmiştir.

Renklerin algılanması ile ilgili;
I. Farklı koni reseptörleri ışığın farklı renklerine duyarlıdır.
II. Kırmızı, yeşil ve mavi konilerin yaklaşık eşit derecede uyarılması beyaz görme algısına neden olabilir.
III. Mavi, yeşil ve kırmızı renklerin dışındaki renklerin algılanması için üç koni reseptörün de işlev görmesi gerekir.
IV. Yeşil ve kırmızı koniler eşit oranda uyarıldığında renk turuncu olarak algılanır.
ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
11. Aşağıda insan beyninin enine kesitinde bazı bölümler gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Kas tonusunu ve vücut duruşunu düzenler.
II. Beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantıyı sağlar.
III. Solunum, dolaşım gibi pek çok yaşamsal merkeze sahiptir.
IV. İç kulaktaki yarım daire kanallarından ve görme merkezinden gelen impulslar ile birlikte vücudun dengesini sağlar
V. Eşeysel olgunlaşmayı düzenler.
gibi olayların düzenlenmesinde görevli bölümlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

I 

II 

III 

IV 

V 

A) 

2 

4 

5 

3 

1 

B) 

2 

3 

5 

4 

1 

C) 

2 

3 

1 

4 

5 

D) 

4 

3 

5 

2 

1 

E) 

4 

2 

3 

1 

5 

12. Bir DNA molekülündeki toplam hidrojen bağı sayısı;
I. Toplam Nükleotit sayısı + Guanin (Sitozin) sayısı
II. 2G + 3T
III. 3C + 2A
bağıntılarından hangileri ile hesaplanabilir?
13. Biyoteknoloji, biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözüm bulunması ve yararlı ürünler üretilmesidir. Ürün ve teknolojik süreçlerde canlı sistem ve organizmaların ya da bunların türevlerinin kullanılması biyoteknolojinin esasıdır. Günümüzde biyoteknoloji, ilaçtan tarıma, hayvancılıktan tekstile, savunmadan enerjiye uzanan pek çok alanda giderek artan bir ağırlığa sahiptir.
Aşağıdaki biyoteknolojik ürünlerden hangisinden insanlığın yararına bir sonuç oluşturması beklenmeyebilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)