12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #4

1. Aşağıda bir yaprak enine kesitinde bulunan bazı hücreler numaralarla gösterilmiştir.

Gösterilen bu hücrelerin hepsi için;
I. Atmosfer için oksijen kaynağı olma
II. Koruyucu dokuya ait olma
III. Çekirdek DNA’sında replikasyon gerçekleştirme
IV. ATP sentaz etkinliği ile ATP üretme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, rüzgarla tozlaşma yapan bitkilerde neslin devamını sağlayıcı bir adaptasyondur?
3. Çiçekli bir bitki tohumunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
4. Aşağıda kapalı tohumlu bir bitkinin erkek organındaki polen oluşumu gösterilmiştir.

Buna göre, polen ve polen oluşum aşamaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
5. Aşağıda dört farklı uygulama yapılmış yulaf filizleri şematik olarak verilmiştir.

Buna göre, hangilerinde yönelme olmazken büyüme olur?
6. Bir saksıdaki bitki yatay eksen etrafında sabit bir hız ile dönen bir tablaya yerleştiriliyor.

Bir süre bu şekilde dönmesi sağlanıyor. Süre sonunda kök ve gövdenin geotropik davranışı ile ilgili olarak;
I. Kök negatif geotropizma gösterirken, gövde pozitif geotropizma gösterir.
II. Kök pozitif geotropizma gösterirken gönde negatif geotropizma gösterir.
III. Kök ve gövde pozitif geotropizma gösterir.
IV. Kök ve gövde herhangi bir tropizma hareketi göstermez.
ifadelerden hangileri söylenebilir?
7. Aşağıda kök emici tüy hücreleri tarafından topraktan alınan su ve minerallerin ksileme kadar taşınması şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Hücre çeperleri ve hücreler arası boşluklar apoplast yolu oluşturur.
II. Apoplast yolda ksileme kadarki taşıma hücre içerisine girip çıkmadan gerçekleşir.
III. Simplast yolda maddeler, plazmodezmlerle bağlanmış canlı hücrelerin sitoplazmalarından geçer.
IV. Kaspari şeridi, su ve iyonların hücreler arasındaki hareketini engeller.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir