9. SınıfTYT

Canlıların Ortak Özellikleri #2

1. I. Peroksizom
II. Hücre duvarı
III. Hücre zarı
IV. Zarla çevrili organeller
V. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri tüm olgun ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde bulunur?
2. Bütün ototrof canlılar;
I. Enzim kullanma
II. Bir enerji kaynağını kullanma
III. Bir hidrojen kaynağını kullanma
IV. CO2 özümlenmesi
olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirebilirler?
3. Bakteri, mantar ve hayvan hücreleri için aşağıdaki özelliklerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?
4. Aşağıda bazı tepkimeler numaralarla gösterilmiştir.

Bu tepkimelerden hangileri bir insan hücresinde gerçekleşemez?
5. Aşağıda verilen yıkım (katabolik) tepkimelerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
6. Aşağıda verilen yapım (anabolik) tepkimelerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
7. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı olayların amaçları eşleştirilmiştir.

 

Olay 

Amacı 

I 

Boşaltım 

Su ve iyon dengesini sağlama 

II 

Hücresel solunum 

ATP üretmek 

III 

Üreme  

Neslin devamını sağlama  

IV 

Hareket 

Adaptasyon 

V 

Sindirim 

Enerji üretmek 

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır? 
8. Aşağıda prokaryot ve ökaryot hücrelere ait bazı özellikler verilmiştir.
1. Protein sentezini ribozomlarda gerçekleştirir.
2. DNA molekülünü sitoplazmasında bulundurur.
3. Sitoplazmasında farklı işlevlere sahip zarlı organelleri bulundurur.
4. Sitoplazmasındaki klorofilleri ve ışık yardımı ile besin sentezi yapabilir.
5. Oksijenli solunum enzimleri çift zarlı organelinde bulundurur.
6. Çok hücreli bir organizmaya ait olabilir.
Bu özellikleri Ahmet, aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.

Diyagramdaki hangi iki özelliğin yerleri değiştirilirse Ahmet’in ceva doğru olur.
9. I. Hücrelerden oluşma
II. Mutasyona uğrama
III. Vücut sıcaklığını değişen çevre sıcaklığına karşı sabit tutabilme
IV. Uyarılara tepki verebilme
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?
10. Hücre sayısının artışı ile büyüyen bir organizma aşağıda verilen alemlerin hangisinde bulunamaz?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Canlıların Ortak Özellikleri #3