11. SınıfAYT

Destek ve Hareket Sistemi #2

1. Kas dokusu çeşitlerinde;
I. Kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürmeleri
II. Aktin-miyozin iplikçiklerine sahip olma
III. Kasılma için ATP ve kalsiyum iyonlarına gereksinim duyma
IV. Sarkomer denilen kasılma birimlerine sahip olma
V. Kasılması için kendi ritmik uyartılarını oluşturabilme
gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
2. Bir iskelet kasında gerçekleşen,
I. Kas hücresinin sarkoplazmik retikulumdan Ca++ iyonlarının serbest kalması,
II. Miyozin ile aktin flamentlerinin ATP kullanarak birbiri üzerinde kayması,
III. Kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması
IV. Motor uç plaklarındaki nörondan sinaptik boşluğa asetil kolin salınması
olaylarının doğru sıralanışını aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3. Bir sarkomerdeki değişim aşağıda gösterilmiştir.

A’dan B’ye değişim sürecinde;
I. Aktin ipliklerinde kısalma
II. A bandının aynı kalması
III. H bandının ortadan kalkması
IV. Kasın boyunun kısalması
gibi olaylardan hangileri gerçekleşmiştir?
4. Çizgili kaslardaki kasılma sırasında gerçekleşen;
I. Miyozin ile aktin flamentlerinin birbiri üzerinde kayması,
II. Sinaptik boşluğa asetil kolin salınması
III. Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikuluma geri alınması
olaylarının hangilerinde ATP harcanır?
5. Düz kaslarla ilgili olarak;
I. İstemli vücut hareketlerinden sorumludur.
II. Kasılma birimleri “sarkomer” bulunur.
III. Hücrelerine genellikle biri sempatik diğeri para sempatik sinirden gelen iki sinir teli bağlanır.
IV. Hücreleri ince uzun mekik şeklinde, tek çekirdeklidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Aşağıda kas dokusu çeşitleri görsel olarak verilmiştir.

Buna göre hücrelerindeki sarkoplazmik retikulumun gelişmişlik düzeyinin çoktan aza sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
7. Çizgili kaslardaki bantlaşma aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre çizgili kaslarla ilgili;
I. Aktif olarak itemezler.
II. Koyu bantlar sadece miyozin iplikçiklerini içerir.
III. Miyozin iplikleri aktin iplikler tarafından çekilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Aşağıda bir kas teline ve kas demetine uygulanan uyarı şiddetleri ve bu uyarılara kasın verdiği tepki gösterilmiştir.


Buna göre;
I. Kas demetinde uyarı şiddeti arttıkça kasılan kas teli sayısı artmıştır.
II. Kas teli “ya hep ya hiç” kuralına uygun çalışırken kas demeti bu kurala uygun çalışmaz.
III. Kas demetindeki kas tellerinin eşik değeri aynıdır.
IV. Kas teli eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı tepkiyi vermiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Destek ve Hareket Sistemi #1