11. SınıfAYT

Dolaşım Sistemi #2

1. Aşağıda santrifüj edilmiş kanın tüp içerisindeki dağılımı gösterilmiştir.

X, Y ve Z bölmelerinde bulunan kanın elamanları ile ilgili olarak;
I. X bölgesinde toplanan kanın sıvı kısmına serum denir.
II. Y ve Z bölgelerinde kan hücreleri bulunur.
III. Kanın damar dışında pıhtılaşmasında görevli yapılar X ve Y’de bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. İnsanların olgun kan hücreleri ile ilgili olarak;
I. Kemik iliğinde yapılma
II. Çekirdekli yapıya sahip olma
III. Aktif hareket etme
gibi özelliklerin hangileri ortaktır?
3. Pıhtılaşma mekanizması aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre pıhtılaşma ile ilgili olarak;
I. Pıhtılaşma, kanın sıvı durumdaki elemanlarının katı olan pıhtıya dönüştürülmesi olayıdır.
II. Fibrinojeni fibrine dönüştüren trombin, kemik iliklerinden üretilerek kana verilir.
III. Pıhtı, fibrin iplikçikleri ile birlikte buna takılan kan hücrelerinden oluşur.
IV. Ca++ ve K vitamini olmazsa, pıhtılaşma gerçekleşmez.
yorumlarından hangileri doğrudur?
4. Kalp, kalp kasının ritmik (düzenli aralıklarla) kasılmasını sağlamak için ritmik elektrik uyarıları doğuran ve bu uyarıları hızla kalbin her yanına ileten, özel bir sistem ile donatılmıştır.
Kalbin ritmik çalışmasını düzenleyen bu sistem ile ilgili;
I. Normal ritmik uyarıları doğuran, sinoatrial düğüm (SA)’dür.
II. Atriyoventriküler düğüm (AV) den yayılan elektriksel uyarılar ile kulakçıklar kasılır.
III. AV düğümünden gelen sinyaller, his demetleri ve purkinje lifleri aracılığı ile iletilerek karıncıkların kasılması sağlanır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
5. Aşağıdakilerden hangisi kalp atım hızını farklı yönde etkiler?
6. Aşağıda üç farklı kan damarının bazı özellikle görevleri verilmiştir.
I. Kanı dokulara yüksek basınç altında taşıma.
II. Kan ile vücut sıvısı arasında madde değişimini sağlama.
III. Kalbe dönen kanın taşındığı kanallardan oluşma.
Buna göre aşağıdakilerden hangisindeki eşleştirme doğrudur?
7. Kalbin ritmik kasılma ve gevşemesinin atardamarlarda hissedilmesine nabız denir.
Nabız, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir fikir verir?
8. Ağırlık olarak plazmanın yüzde 7-9’unu oluşturan plazma proteinleri, üç tiptir; fibrinojen, albuminler ve globulinler.
Bu kan proteinleri ile ilgili olarak;
I. Büyük kısmı karaciğerde sentezlenir.
II. Globülinlerin bazıları lenfoid dokuda ya da dolaşımdaki B hücrelerinde sentezlenir.
III. Kılcal damarlardaki madde alış verişlerinde önemli rol oynar.
IV. Plazmada tampon olarak işlev görür.
V. Bazı vitamin ve minerallere bağlanarak kanda taşınmalarını kolaylaştırır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Dolaşım Sistemi #1