11. SınıfAYT

Duyu Organları #3

1. Bazı göz kusurlarının özellikleri;
I. Yakını net görememedir.
II. Merceğin kırıcılığı artar.
III. Silli (kirpiksi) kaslar kasılmış, mercek bağları gevşemiş durumdadır.
IV. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
V. Göz küresi fazla uzun.
Bu özelliklerden hangileri miyop, hangileri hipermetrop göze aittir?

2. Göz yuvarlağı, dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç tabakadan oluşur.
Bu tabakalarda yer alan;
I. Yansımayı engelleyen pigmentler
II. Kör nokta
III. Kornea
IV. Fotoreseptör hücreler
gibi yapıların bulunduğu tabakaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

3. Kulağın yapısı ve kısımları ile ilgili;
I. Kulak zarı, orta kulağı dış kulaktan ayırır.
II. Orta kulaktaki üç küçük kemik, titreşimleri yuvarlak  pencere üzerinden iç kulağa aktarır.
III. Östaki borusu, atmosfer ile orta kulak arasındaki basıncı dengeler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Aşağıda kulağa ait bazı yapılar verilmiştir.
I. Korti organı
II. Tulumcuk
III. Çekiç, örs, üzengi
IV. Kulak kepçesi
V. Yarım daire kanalları
VI. Kesecik
VII. Östaki borusu
Bu yapılardan işitme/vücudun dengesi ile ilgili olanların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


5. Aşağıda insan kulağında bazı bölümler gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
6. Bulunduğu ortamı değiştiren bir kişide göz bebeği açıklığında meydana gelen değişim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Girilen ortam daha karanlıktır.
II. Göz bebeğindeki bu değişimi sağlayan yapı iristir.
III. Bu refleksin beyindeki merkezi omurilik soğanıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
7.

Kulak zarı ve kulak kemiklerinin bulunmaması durumunda;
I. İşetme geçekleşmez.
II. Ses dalgaları orta kulağı hava yolu ile aşıp oval pencereden kohleaya girebilir.
III. Orta düzeyde işitilen bir ses zorlukla algılanabilen bir ses düzeyine düşer.
olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

8. Sesin geldiği yönün belirlenmesinde;
I. Ses dalgalarının oluşturduğu aksiyon potansiyelleri
arasındaki fark
II. Sesin her iki kulaktaki şiddetleri arasındaki fark
III. Sesin her iki kulağa giriş zamanları arasındaki fark
gibi durumların hangileri kullanılabilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Duyu Organları #1