10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #1

1. I. Sultan sazlığındaki canlılar
II. Sultan sazlığındaki tepeli pelikanlar
III. Sultan sazlığındaki canlı ve cansızlar
Yukarıdakilerden ekosistem, komünite ve popülasyon kavramlarına örnek olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Ekosistem 

Komünite  

Popülasyon 

A) 

I 

II 

III 

B) 

I 

III 

II 

C) 

II 

I 

III 

D) 

III 

I 

II 

E) 

III 

II 

I 

2.
Yukarıda X ile gösterilen bölge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Ekoton olarak adlandırılır.
II. Tür çeşitliliğinin fazla olması beklenir.
III. Türler arası rekabet azalmıştır.
3. Bir ekosistemde ayrıştırıcı organizma sayısı azalırsa;
I. Çevre kirliliği artar.
II. Başta azot olmak üzere madde döngüleri yavaşlar.
III. Çevrede biriken inorganik madde miktarı artar.
IV. Çevrede biriken organik madde miktarı azalır.
yargılardan hangileri doğrudur?
4. Bazı ekolojik düzeyler;
I. Popülasyon
II. Ekosistem
III. Komünite
IV. Organizma
şeklinde ifade edilebilir. Bu düzeylerin kapsamı en geniş olandan dar olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
5.
  • Küresel ekosistemdir.
  • Bir ortamdaki canlı komüniteleri ve bu canlılarla etkileşim içerisinde olan fiziksel faktörlerdir.
  • Bir alandaki farklı türlerin populasyonlarının oluşturduğu gruptur.
  • Bir organizmanın içinde yaşadığı özel ortamdır.
Aşağıda verilen terimlerin hangisinin karşılığı yukarıda yoktur?
6. Aşağıdaki tabloda bazı beslenme tiplerinde kullanılan enerji ve karbon kaynakları gösterilmiştir.

Beslenme tipi 

Enerji kaynağı 

Karbon kaynağı 

Fotootorof 

Işık 

 

Kemoototrof 

II  

CO2 

Fotoheterotroflar 

III  

Organik bileşik 

Kemoheterotroflar 

Organik bileşik 

IV  

Tablodaki I, II, III ve IV ile gösterilen yerlere yazılması uygun olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

I 

II 

III 

IV 

A) 

Organik bileşik 

Bazı inorganikler 

Işık 

CO2 

B) 

CO2 

Organik bileşik 

Bazı inorganikler 

CO2 

C) 

CO2 

NH3 

Işık 

Glukoz  

D) 

Organik bileşik 

Işık 

Işık 

Bazı inorganikler 

E) 

CO2 

Kimyasal enerji 

Işık 

Bazı inorganikler 7. Bazı özellikleri;
– Bitkiler
-Kemosentetik bakteriler
-Saprofit mantarlar
-Herbivor hayvanlar
-Karnivor hayvanlar
şeklinde verilen canlı gruplarının, bir arada bulunabildiği en küçük ekolojik birim aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
8. Bir komünitede en bol bulunan ya da toplam olarak en yüksek biyokütleye sahip olan türlere baskın (dominant) tür denir.
Buna göre baskın türlerle ilgili;
I. Su ve mineral gibi sınırlı kaynakları kullanmada diğerlerinden daha üstün olabilir.
II. Diğer türlerin varlığı ve dağılımı üzerinde etkili değildir.
III. Avlanmaya karşı veya hastalıklardan korunmada diğerlerinden başarılı olan türdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
9. Aşağıda saprofit canlıların faaliyeti özetlenmiştir.

Buna göre;

I. A olayını sadece prokaryotik canlılar gerçekleştirir.
II. B olayı hücre içinde gerçekleşirken A olayı hücre dışında gerçekleşir.
III. A ve B olayları sonucunda ortamdaki organik madde miktarı azalırken, inorganik madde miktarı artar.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir