10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #3

1. Aşağıdaki grafikte K, L ve M olmak üzere üç farklı türün farklı sıcaklıklardaki birey sayıları verilmiştir.

Buna göre;
I. Sıcaklık değişimine toleransı en fazla olan M türüdür.
II. K türünün yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığı azdır.
III. Sıcaklık değişimine toleransı en az olan L türüdür.
yorumlarından hangileri doğrudur?
2. Ekosistemi etkileyen biyotik faktörler;
  • Üreticiler
  • Tüketiciler
  • Ayrıştırıcılar
olmak üzere üç grupta toplanır. Bu üç grupta bulunan canlılar ile ilgili olarak;
I. Ayrıştırıcılar aynı zamanda tüketici canlılardır.
II. Üreticilerin tamamında ışığı soğuran klorofil bulunur.
III. Ayrıştırıcı canlıların önemli bir kısmı prokaryotik canlılardır.
IV. Tüketicilerden yoğun olarak etle beslenenlerine herbivor canlılar denilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemde canlıları etkilendiği abiyotik faktörlerden biri değildir?
4. Ekolojik kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.

Aşağıda üç farklı türün ortam pH’sına bağlı olarak değişen birey sayıları grafikleri verilmiştir. 

Bu grafiklere göre;
I. Ortam pH değişimlerine toleransı en az olan L türüdür.
II. K türü bazik ortamda yaşar.
III. Her üç türün birlikte yaşayabildiği ortak pH aralığı vardır.
yorumlarından hangileri doğrudur?

6. Çevre direnci, bir popülasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü olumsuz dış faktörlerdir.
Buna göre,
I. Besin kıtlığı
II. Yaşam alanlarının daralması
III. Rekabetin azalması
IV. Ortam pH’sının optimum düzeye ulaşması
gibi durumların hangilerinin sonucu olarak çevre direnci artar?
7. Ekosistemde normal şartlar içerisinde gerçekleşen besin zinciri veya enerji aktarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8. Niş bir organizmanın yaşam biçimidir; hayatta kalabilmek için gereken besini, suyu, barınağı, çiftleşme bölgelerini bulmak ve diğer gereksinimlerini karşılamak için uyguladığı bir grup stratejidir.
Buna göre canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde;
I. Işık enerjisinden faydalanarak CO2 özümlemesi yapması
II. Protein sentezi yapması
III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP üretmesi
IV. Bazı inorganiklerin oksidasyonu ile enerji elde etmesi
gibi kriterlerden hangilerinden faydalanılabilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #1