9. SınıfTYT

Enzimler #2 – Organik Bileşikler #6

1. Bir enzimsel tepkimenin zamanla değişim hızı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tepkime hızının grafikte gösterildiği gibi gerçekleşebilmesi için “?” işareti yerine;
I. Yeterli enzim-yeterli substrat
II. Su
III. Substrat yüzeyi
IV. Sınırlı enzim-yeterli substrat
gibi durumlardan hangileri yazılabilir?
2. Enzimlerle ilgili;
I. Enzimler enerji engellerini aşarak metabolik tepkimeleri hızlandırırlar.
II. Bir enzim, endergonik bir tepkimeyi ekzergonik hale getirebilir.
III. Bir enzimin özgüllüğü, onun amino asit diziliminin bir sonucu olan biçiminden kaynaklanır.
IV. Bir enzim belirli bir biçime kilitlenmiş, esneklikten yoksun bir yapıya sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda iki farklı kofaktörün birlikte çalıştığı enzimler verilmiştir.

Buna göre;
I. Enzimler, belirli bir kofaktörle birlikte çalışır.
II. Bir kofaktör, birden fazla enzim ile çalışabilir.
III. Fe2+, aynı zamanda oksidaz enziminin de kofaktörü olabilir.
IV. Enzim çeşidi, kofaktör çeşidinden daha fazladır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
4. Bileşik bir enzim (holoenzim) hidroliz edildiğinde aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez?
5. Aşağıda iki farklı tüpe belirtilen maddeler konulduktan sonra I. tüpe bitki özütü, II. tüpe pankreas ve incebağırsak öz suyu ilave edildikten sonra uygun ortamda yeterli süre bekletiliyor.

Buna göre tüplerde en az kaç çeşit yapı birimi oluşur? 

6. Aşağıda bir tepkime gösterilmiştir.
                     S + E → SE → A + B + E
(S: Substrat, E; Serbest enzim, SE: Substrat enzim kompleksi, A ve B ise oluşan ürünlerdir)

Tepkime sürecinde maddelerdeki değişim ile ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir.Bu grafikteki eğriler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

7.
Hücre içinde yukarıda gösterilen tepkimeler gerçekleşirken;
I. Her iki yönde de enzim kullanılır.
II. A yönünde ATP harcanmamasının sebebi aktivasyon enerjisine gerek duyulmamasıdır.
III. B yönünde hem enzim hem de ATP harcanır.
değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Enzimler #1 – Organik Bileşikler #5