9. SınıfTYT

Enzimler #3 Organik Bileşikler #7

1. Bir mol hidrojen peroksidin (H2O2) su ve oksijene yıkılması için 18 kcal aktivasyon enerjisi gerektirir. Katalist olarak kimyasal bir katalizör; demir kullanılırsa bu değer 13 kcal, platin kullanırsa 12 kcal’e iner. Bir karaciğer enzimi olan katalaz enzimi ise aktivasyon enerjisini 2 kcal’e düşürür.
Buna göre;
I. Bir tepkime için farklı katalizörler görev yapabilir.
II. Aynı tepkime üzerine etkili katalizörler inorganik veya organik yapılı olabilir.
III. Biyolojik katalizörlerin etkisi kimyasal katalizörlerden daha fazladır.
IV. Bütün katalizörler aktivasyon enerjisini düşürür.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
2. Birçok enzim soğukta aktivite gösteremese de yapıları bozulmaz. Yani soğukta bekletilen bir enzim ısıtıldığında yeniden çalışmaya başlar.
-Yüksek sıcaklık enzimlerin protein kısmını denatüre eder. Bundan dolayı ısıtılarak bozulmuş bir enzim uygun sıcaklıklara getirilse bile çalışamaz.Yukarıdaki deney düzeneği hazırlanıp bir süre gösterilen şartlarda tutulduktan sonra sıcaklığı 35 0C olan su banyosuna alınmıştır.
Yeteri süre beklendikten sonra glikoz ayıracı damlatılıp ısıtıldığında hangi tüplerde renk değişikliğinin olması beklenir?
3. Sınırlı enzim-yeterli substratın olduğu bir ortamdaki tepkime hızı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

t anındaki tepkime hızını artırmak için;
I. Daha fazla substrat eklemek
II. Daha fazla enzim eklemek
III. Optimum olan sıcaklığı artırmak.
gibi uygulamalardan hangileri yapılmalıdır?
4. Enzimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5. Aşağıdaki grafikte enzimli ve enzimsiz bir reaksiyonun akış yönü gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Biyolojik katalizörler aktivasyon enerjisini azaltırlar.
II. Aktivasyon enerjisinin azalması substrat ile ürün arasında serbest enerji değerini değiştirmez.
III. A ile gösterilen süreçte substrat çevreye enerji salar.
IV. B ile gösterilen süreçte çevreden enerji soğurulur.
değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
6.
Karaciğerdeki katalaz enzimi H2O2’yi su ve oksijene çevirmektedir. Yukarıdaki düzeneklerin hepsinde tepkimenin gerçekleştiği gözlenmiştir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Enzimler #1 – Organik Bileşikler #5