12. SınıfAYT

Genetik Şifre ve Protein Sentezi #3

1. Aşağıda ökaryot bir hücredeki ribozomun bazı bölümleri gösterilmiştir.

Buna göre;
I. A bölgesi, tRNA ile mRNA arasında zayıf hidrojen bağlarının kurulduğu bölgedir.
II. P bölgesi, uzayan polipeptide bağlı olan tRNA’yı tutar.
III. E bölgesi, tRNA’nın ribozomu terk ettiği bölgedir.
IV. E bölgesine bir “dur” kodonu ulaştığında, translasyon sonlanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Ökaryot bir hücredeki protein sentezi sürecindeki;
I. RNA polimerazın aktifleşmesi
II. mRNA’nın sitoplazmaya geçmesi
III. DNA’nın kalıp zincirindeki bazlar ile mRNA’nın bazları arasında hidrojen bağının kurulması
IV. Ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi
olaylarından hangileri transkripsiyondan sonra gerçekleşir?
3. Translasyon olayı;
I. Ribozomlarda gerçekleşir.
II. Enerji harcanır.
III. mRNA katalizörlüğünde peptit bağları kurulur.
IV. mRNA, 5’→3’ yönünde okunur.
hangileri gerçekleşir?
4. Aşağıda normal bir insanın gerçekleştirdiği bazı biyokimyasal olaylar gösterilmiştir.
Buna göre;
I. RNA molekülleri DNA’da sürekli olarak depolanmış bilgiden oluşturulur.
II. Protein sentezi sürecinde I, II ve III numaralı olaylar sırası ile gerçekleşir.
III. Üç numaralı olay ribozomlarda gerçekleşir.
IV. İki numaralı olay sırasında DNA polimeraz enzimi görev yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. Transkripsiyon olayında aşağıdakilerden hangisi harcanmaz?
6. Bazı RNA moleküllerinin;
I. Katalizör işlevine sahip olması
II. Tekrar tekrar kullanılması
III. Nükleotit yapılı olması
IV. Her hücrede bulunması
gibi özeliklerinin hangileri enzimler ile ortaktır?
7. Aşağıda protein sentezinde harcanan amino asitlere karşılık gelen kodon çeşitleri verilmiştir.

Buna göre bir polipeptit sentezinde 3X, 3Y, 3Z ve 3T amino asitleri kullanılırsa en fazla kaç çeşit kodon görev almıştır?

8. -Transkripsiyon ile DNA yönetiminde RNA sentezlenir.
-Translasyon ile RNA yönetiminde polipeptid sentezlenir.
-Prokaryotlarda transkripsiyon ile translasyon sitoplazma içinde eş zamanlı olarak gerçekleşir.
-Amino asitler arasındaki peptid bağlarının oluşması, rRNA tarafından katalizlenir.
-Tek bir mRNA molekülü, poliribozom oluşturmuş birçok ribozom tarafından eş zamanlı olarak tercüme edilebilir.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
9. Aşağıdakilerden hangisi E. coli bakterisindeki protein sentezi sürecinde gerçekleşmez?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Genetik Şifre ve Protein Sentezi #1