9. SınıfTYT

Hücre Karma Testler #3

1. Soğuk bölge bitkilerin hücre zarları ile sıcak bölge bitkilerin hücre zarlarının yapısı ile ilgili olarak;
I. Soğuk bölge bitkilerinin zarlarında doymamış yağ asitlerinin daha fazla olması beklenir.
II. Sıcak bölge bitkilerinin hücre zarlarının doymuş yağ asitleri bakımından daha zengin olması beklenir.
III. Kolesterol, bitki hücre zarlarında sıcaklığın etkisini dengelemek için kullanılmaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?
2. Aşağıda sulu bir çözeltide çözünen moleküller koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Birinci ortamda her iki tarafın derişimi eşittir.
II. İkinci ortamda bir tarafın çözünen madde miktarı artırıldığından denge bozulmuştur.
III. Üçüncü ortamda su, her iki tarafta eşitleninceye kadar geçiş yapıp denge tekrar sağlanmıştır.
IV. İkinci ortamda kaba su ilave edilmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
3. Özdeş üç bitki hücresi alınarak yoğunlukları bilinmeyen I, II ve III numara ile gösterilen farklı ortamlara konuluyor. Yeterli süre beklendikten sonra hücrelerin durumu aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre bu üç farklı ortam ile ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

         I          

           II        

         III         

A) 

Hipotonik 

Hipertonik 

İzotonik 

B) 

Hipertonik 

Hipotonik 

İzotonik 

C) 

İzotonik 

Hipertonik 

Hipotonik 

D) 

İzotonik 

Hipotonik 

Hipertonik 

E) 

Hipertonik  

İzotonik 

Hipotonik 

4. Aşağıda hücredeki madde alışverişi ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
5. Bitki hücresi hipotonik ortamda uzun süre beklerse, içine alınan su etkisi ile hücre zarına uygulanan turgor basıncı artar ve hücre zarı çepere doğru yaklaşır. Eğer hayvan hücresi hipotonik ortamda uzun süre beklerse, hücre içine alınan su etkisiyle patlar. Bu olaya hemoliz denir.
Bu açıklamaya göre;
I. Hayvan hücresi tuzlu su ortamında bekletilirse hemoliz olur.
II. Hücre çeperine sahip olan hücrelerde hemoliz olmaz.
III. Saf suda bekletilen bitki hücresinde plazma zarı çeperden ayrılır.
IV. Bitki hücresine çeper, tuzlu ortamda bir avantaj sağlamaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?
6. Aşağıdaki tabloda hücre zarında bazı taşıma mekanizmaları ile ilgili soru tablosu verilmiştir.

Sorular 

Basit difüzyon 

Kolaylaştırılmış difüzyon 

Aktif taşıma 

Hücre enerjisi gerekli mi? 

Hayır 

I 

Evet 

İtici gücü nedir? 

Konsantrasyon farkı 

Konsantrasyon farkı 

II 

Zar proteinleri gerekli mi? 

Hayır  

Evet 

III 

Özgüllük ister mi? 

IV 

Evet 

Evet 

Tabloya göre I, II, III ve IV ile gösterilen yerlere verilmesi gereken cevaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I 

II 

III 

IV 

A) 

Hayır  

Konsantrasyon farkı 

Evet 

Hayır 

B) 

Hayır 

ATP hidrolizi 

Evet 

Hayır 

C) 

Hayır 

ATP hidrolizi 

Hayır  

Evet 

D) 

Evet 

ATP hidrolizi 

Evet 

Hayır 

E) 

Hayır 

Konsantrasyon farkı 

Hayır  

Evet 

7. Süngerler, sadece birkaç farklı dokudan oluşmuş çok hücreli denizel hayvandır. Süngerin hücreleri, birbirine tutunmuştur; fakat hayvan birkaç kez ince delikli elekten geçirilerek mekanik olarak hücreleri birbirinden ayrılabilir. Eğer hücre süspansiyonu, birkaç saat boyunca çalkalanacak olursa, hücreler dikkat çekecek bir şekilde orijinal süngerdeki aynı biçimi tekrar kazanırlar. Eğer iki farklı sünger türünden elde edilmiş olan hücreler birbirlerinden ayrılmış olarak aynı petri kabı içerisine yerleştirilip çalkalanacak olursa, sadece aynı türün bireysel hücreleri birbirine yapışacaktır.
Buna göre;
I. Aynı dokunun veya türün hücreleri birbirlerini tanırlar.
II. Çok hücreli organizmalarda hücrelerin birbirini tanıması, doku oluşumu ve onarımı için gereklidir.
III. İki farklı sünger türünün hücreleri bir araya gelerek melez süngerler oluşur.
IV. Hücrelerin birbirlerini tanıması hücre yüzeyindeki proteinlerle sağlanır.
şeklindeki açıklamalardan hangileri söylenebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Karma Testler #1