9. SınıfTYT

Hücre Zarından Madde Geçişleri #1

1. Bir X hücresinin, üç farklı ortama konulduğunda görülen durumlar aşağıda verilmiştir.

I. ortamda 

II. ortamda 

III. ortamda 

Ozmotik basınç artmıştır. 

Ozmotik basınç azalmıştır. 

Ozmotik basınç değişmemiştir. 

Buna göre, X hücresinin konulduğu ortamların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2. Aşağıda bir deney düzeneğinde bir kaptaki %60 glukoz çözeltisi içerisine derişimleri farklı üç hücre konularak bir süre bekleniyor.

Bu sürenin sonunda hücrelerdeki ve kaptaki glukoz miktarının değişim durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

Kap 

I 

II 

III 

A) 

Artar 

Artar 

Azalır 

Artar 

B) 

Değişmez 

Değişmez 

Azalır 

Artar 

C) 

Azalır 

Azalır 

Azalır 

Artar 

D) 

Azalır 

Değişmez 

Artar 

Azalır 

E) 

Artar 

Artar 

Azalır 

Değişmez 

3. I. İkiye bölünerek sayıca artış gösterme
II. Oksijen kullanabilme
III. Çift zarla çevrili olma
gibi özelliklerden hangileri mitokondri ve peroksizomlar için ortaktır?
4. Aşağıda aktif taşıma şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. S’nin derişimi hücreler arası sıvıda fazla, sitoplazmada azdır.
II. S, bir dipeptit veya tripeptit olabilir.
III. Aktif taşımada enzim harcanır.
yargılarından hangileri söylenemez?
5. Aşağıda hücre çekirdeğinin kısımları gösterilmiştir.

Buna göre çekirdek ve kısımları ile ilgili;
I. Çekirdek zarı çok sayıda por içeren bir çift zardan yapılmıştır
II. Dış zar üzerinde ribozom bulunur.
III. Granüllü ER, çekirdek dış zarının devamı gibidir.
IV. Çekirdekçik kendisini çekirdeğin diğer bölümlerinden ayıran bir zarla kuşatılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
6. Glukoz ve amino asitlerin çoğu kolaylaştırılmış difüzyonla hücre zarından geçen önemli maddeler arasındadır. Glukoz için değişik dokularda en az beş taşıyıcı protein keşfedilmiştir. Bunların bir kısmı aynı zamanda galaktoz ve fruktoz gibi yapısı glukoza benzeyen diğer monosakkaritleri de taşıyabilir. Bunlarda biri olan glukoz taşıyıcısı 4 (GLUT4) insülin tarafından etkinleştirilir ve insüline duyarlı dokularda glukozun kolaylaştırılmış difüzyonla olan taşınma hızını 10-20 kat artırabilir.
Buna göre kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili olarak;
I. Bir taşıyıcı protein tek çeşit monomer taşıyabilir.
II. Yapısı benzer farklı monomerler aynı taşıyıcı protein tarafından taşınabilir.
III. Taşıyıcı proteinlerin aktiviteleri, hormonlar tarafından düzenlenebilir.
ifadelerden hangileri söylenemez?
7. Amoeba lacerata’da kontraktil koful tarafından sıvı atma hızının, ortamın ozmotik derişimine göre değişmesi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre kontraktil koful ile ilgili;
I. Fazla suyu uzaklaştırma oranı, çevrenin ozmotik derişimi arttıkça yavaşlar.
II. İçindeki sıvının ozmotik basıncı, sitosolden daha düşük olmalıdır.
III. Su, aktif taşıma ile uzaklaştırılmaktadır.
IV. İçeriğinin dışarı atılması için gerekli enerji mitokondriden sağlanmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir