9. SınıfTYT

Hücre Zarından Madde Geçişleri #2

1. I. O2
II. CO2
III. Su
IV. K vitamini
Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin taşınması sürecinde hiçbir zaman ATP harcanmaz?
2. Aşağıda hücre zarında kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma gösterilmiştir.

Buna göre, kolaylaştırılmış difüzyon ile aktif taşıma için;
I. Taşıyıcı protein kullanılması
II. Enzim kullanılması
III. ATP harcanması
IV. Zardan geçmesi için hidroliz gerektirmeyen küçük moleküllerin taşınması
V. Gerçekleşebilmesi için ortamın canlı olması
gibi durumların hangileri ortaktır?
3. Hücre zarı aracılığı ile taşınacak moleküllerin, taşıma şekillerini belirleyen bu moleküllerin sahip oldukları bazı özellikleridir.
Buna göre, yağda ve suda çözünmeyen, yağı çözemeyen, büyük katı moleküller aşağıdaki taşıma şekillerinden hangisi ile hücre içine alınabilir?
4. I. Protein
II. K vitamini
III. Glukoz
IV. Yağ asidi
V. Su
Yukarıda verilen moleküllerden hangisi difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon veya aktif taşıma gibi taşıma şekillerinden herhangi birisi ile taşınamaz?
5. Aşağıda endositoz ve ekzositoz olayları şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre, endositoz ile ekzositoz için;
I. Ekzositozda, taşıyıcı kesecikler hücre zarına doğru göç ederek onunla kaynaşır.
II. Endositozda, moleküller hücre zarından kopan kesecikler içinde hücre içine alınır.
III. Endositozda hücre zarı büyürken, ekzositozda küçülür.
ifadelerden hangileri doğrudur?
6. Aşağıda madde taşıma şekilleri ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir.
  • Moleküllerin yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru gerçekleşen hareketidir.
  • Büyük yapılı bir molekülün koful sayesinde dış ortamdan hücre sitoplazmasına alınmasıdır.
  • Suyun geçerken zara uyguladığı basınçtır.
  • Bir molekülün spesifik (özgül) taşıyıcı proteinler yardımıyla, biyolojik bir zardan derişiminin çok olduğu yerden az olduğu yere taşınmasıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tanımına yukarıda yer verilmemiştir?
7. Hücre zarından madde geçişleri ile ilgili olarak;
I. Hidrofobik maddeler zarlardan kolayca geçebildiklerl halde, iyonlar genellikle, zardan geçmelerine yardımcı olacak özgül
taşıyıcı proteinlere ihtiyaç duyarlar.
II. Hücre zarları organik bileşiklerin yapıtaşlarını geçirir; ancakbu bileşiklerin kendilerini geçirmez.
III. Genellikle zardan negatif yüklü iyonlar pozitif yüklü iyonlardan daha zor geçerler.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. Aşağıda bir amipin yaptığı bazı madde alışverişleri belirtilmiştir.

Buna göre, hangi maddelerin alışverişi amipin canlı olduğunu kanıtlar?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Zarından Madde Geçişleri #1