9. SınıfTYT

İnorganik Bileşikler

1. Canlı hücrelerin pH değişmelerine karşı pek çok özgül mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmaların en önemlisi “tampon” olarak bilinen kimyasal bileşiklerdir.
Tampon bileşikler ile ilgili;
I. pH değişimlerini en aza indiren kimyasallardır.
II. Ortamda H+ konsantrasyonu arttığı zaman onu tutabilecek kapasitededirler.
III. H+ konsantrasyonu azaldığı zaman ortama onu salabilecek kapasitededirler.
IV. Omurgalılardaki en önemli biyolojik tampon, kan pH’sını sabit tutan karbonik asittir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
2.

Su, canlıların yaşaması için hayati öneme sahip bir maddedir. Hücrenin, dolayısıyla da canlıların büyük bir kısmı sudan oluşur.
Suyun özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3. “Su hayattır. Susuz bir yaşam düşünülemez.”
Buna göre aşağıda verilen suyun özelliklerinden hangisi yaşamsal öneme sahip olmayabilir?
4. İnsan, fizyolojik gereksinimi olan suyu her gün düzenli olarak karşılamak zorundadır.
Buna göre insanlar günlük su gereksinimlerini;
I. İçme suyu başta olmak üzere diğer içeceklerden
II. Tüketilen besinlerin bileşimindeki sudan
III. Besinlerin sindirilmesi sırasında kullanılan sudan
IV. Hidrojen içeren besinlerin oksidasyonu ile oluşan metabolik sudan
olmak üzere verilenlerin hangisi veya hangileri ile karşılayabilir?
5. İnorganik bileşiklerle ilgili olarak;
I. Canlıda yapım, onarım ve düzenleyici görevleri vardır.
II. Hidroliz olmazlar.
III. Bazı canlılarda oksidasyon ile enerji eldesinde kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
6. Aşağıda suyun canlılar için bazı önemli özellikleri verilmiştir.
– Suyun bitkilerin odun borularının duvarlarına tutunması.
-Kanda madde taşınımı, metabolik atıkların seyreltilmesi ve atılımı ve besinlerin sindirimine yardımcı olması.
-Hava sıcaklıklarını kararlı hale getirmesi
-Bazı böceklerin batmadan su üzerinde yürüyebilmesi
Suyun verilen bu özellikleri içerisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
7. Hayvansal organizmalar, bünyelerindeki suyun %20’sini kaybettiğinde ölüm tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun oluşmasında suyun aşağıda verilen görevlerinden hangisinin etkisi yoktur?
8. ……………, oksijen taşınmasında ve depolanmasında önemli rol oynar ve kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin ve kas hücrelerindeki miyoglobinin bir bileşenidir.
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa eksik bilgi tamamlanmış olur?
9. I. Demir → Klorofil
II. Magnezyum → Hemoglobin
III. Iyot → Tiroksin hormonu
IV. Kalsiyum → Kemik
Yukarıda verilen mineral-yapısına katıldığı madde eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir