10. SınıfTYT

Kan Grubu Genetiği ve Çok Alellik #2

1. Tavşanlarda tipik gri tavşan rengi (C), şinşila (cch), Himalaya (ch) ve albino (c) fenotiplerinin ortaya çıkmasından sorumlu alleller vardır.
Bu genler arasındaki baskınlık hiyerarşisi C > cch > ch> c şeklindedir.
Buna göre;
I. Gri x Gri
II. Himalaya x Albino
III. Gri x Himalaya
çaprazlamaların hangilerinde şinşila fenotipli tavşan oluşma olasılığı vardır?

2. Alel genleri arasındaki baskınlık durumu A>B = C>D=E şeklinde olan bir karakterle ilgili, kaç farklı fenotip ve genotipte birey bulunabilir? (=: Eş baskın genleri göstermektedir.)
3. Bir kuş popülasyonunda bir karakterin kalıtımından sorumlu 4 alel gen etkili olduğuna göre bu popülasyonda bu özellik bakımından bulunabilecek Heterozigot genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
4. Bir kuş türünde bağımsız genlerle kontrol edilen iki karakterden;
I. karakter: G1=G2>G3=G4=G5
II. karakter: Ra> Rb = Rc
şeklinde gösterilen alel genlerle kontrol edilmektedir.
Bu kuş türünde her iki karakter bakımından kaç farklı fenotip ortaya çıkar? (=: Eş baskınlık; >: Tam baskınlık)
5. Aşağıda B ve AB kan gruplu insanlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I. Alyuvarlarında B antijeni bulunur.
II. Plazmasında anti – A antikoru bulunur.
III. Alyuvarlarında A antijeni bulunur.
IV. Homozigot veya heterozigot genotipli olabilir.
Buna göre yukarıdaki özelliklerden hangisi sadece AB kan grubuna ait bir özelliktir?
6. İnsanlarda kan grupları ile ilgili olarak kullanılan ABO sistemi ve MN sisteminde;
I. Alyuvardaki antijenler tarafından belirlenmesi
II. Kanın plazmasında özel antikor bulunması
III. Kan nakillerinde uyuşmazlığa neden olmaları
IV. Eşbaskın kalıtım modeli göstermeleri
gibi özelliklerinden hangilerini ortak olarak gösterebilirler?


7. BO X AB çaprazlamasından sadece B antijeni taşıyan bir bireyin olma oranı nedir?
8. BO x AB çaprazlamasından plazmasında kan grubu antikoru bulunmayan bir bireyin olma oranı nedir?
9. Plazmasında hiç antikor bulunmayan bir bireyle ilgili;
I. Sadece A antijeni bulunur.
II. Genleri arasında eş baskınlık bulunur.
III. O grubuna sahip bir çocuğu olabilir.
gibi durumlardan hangileri doğrudur?
10. O Rh(-) kan grubuna sahip bir çocuğun anne veya babasının sahip olamayacağı kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdaki tabloda dört ailenin 1. ve 2. çocuklarının kan grubu fenotipleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Kan Grubu Genetiği ve Çok Alellik #1