9. SınıfTYT

Karbonhidratlar #1 – Organik Bileşikler #1

1. Glukozun nişasta şeklinde depo edilmesinin temel amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
2. Yaygın olarak bulunan polisakkaritlerden nişasta, glikojen ve selülozun molekül yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;
I. A ile gösterilen bitkisel polisakkarittir.
II. B ile gösterilen glikojendir.
III. C, insan kas ve karaciğer hücrelerinde yoğun olarak bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
3. I. Riboz
II. Glukoz
III. Galaktoz
IV. Deoksiriboz
V. Maltoz
Yukarıda verilen moleküller, nükleik asitlerin yapısına katılma (a), hidroliz olabilme (b) bitki hücrelerinde sentezlenebilme (c) şeklinde gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

4. Monosakkaritlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
5. Bir hayvan hücresinde;
I. n Glukoz → Nişasta + (n-1) H20
II. n Glukoz → Selüloz + (n-1) H20
III. n Amino asit → Polipeptit (n-1) H20
IV. Gliserol + 3 Yağ asidi → Nötral yağ + 3 H20
V. Glukoz + Fruktoz → Sükroz + H20
biyosentez tepkimelerinden hangisi veya hangileri gerçekleşebilir?
6. Selüloz gibi bazı polimerlerin en kararlı yapı şekli uzun düzgün bir zincir oluşturmalarıdır. Birkaç zincirin yan yana uzanmasıyla, zincirler arası ve zincir içindeki hidrojen bağlarıyla sabitlenen ağ düzgün, durağan ve sağlam bir lif oluşturur.
Buna göre selülozun bu yapısı;
I. Bu yüzyılda medeniyetin önemli bir maddesi haline getirmiştir.
II. Kağıt, karton gibi ürünlerin üretilmesinde kullanılmasına imkan sağlamıştır.
III. Yalıtım maddeleri ve diğer birçok inşaat malzemeleri gibi ürünlerin üretiminde avantaj sağlamıştır.
IV. Su içeriği fazla olan endüstriyel ürünlerin elde edilmesini kolaylaştırmıştır.
yargılarından hangileri için geçerlidir?
7. Karbonhidratların bir yönüyle sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablodaki I, II, III, IV ve V numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılırsa doğru olur?

8. Yeni toplanmış mısırın tatlı tadı, mısır tanelerindeki şekerin yüksek düzeyi nedeniyledir. Marketten alınan mısır (toplandıktan günlerce sonra) tatlı değildir. Taze mısırın tatlılığını korumak için, kabuklu mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırılmalı (“soldurma”), ondan sonra soğuk suda soğutulmalıdır. Bu yöntemle belirli işlem görmüş ve buzdolabında saklanmış olan mısır tatlılığını korur.
Buna göre soldurma işlemine tabi tutulan mısırın tatlılığını korumasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir