9. SınıfTYT

Karbonhidratlar #2 – Organik Bileşikler #2

1. Hücrede glukozun monomer formunda depolanmamasının temel nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
2. Nişasta ve selülozu farklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
3. Karbonhidratlarla ilgili olarak;
I. Sindirimlerinin son ürünü; glukoz, fruktoz, galaktozdur.
II. Protein ve yağlardan karbonhidrat oluşturulabilir.
III. Glukoz, kolaylaştırılmış difüzyon ile kandan hücrelere girer.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
4. Selülozu sindirebilen enzime sahip canlılar arasında;
I. Bazı prokaryotlar
II. Bazı protistler
III. Bazı funguslar (mantarlar)
IV. Termitler
gibi canlılardan hangileri bulunur?
5. Polisakkarit çeşitlerinden kitin ve selüloz ile ilgili olarak;
I. Yapı birimleri aynıdır.
II. Yapısal polisakkarit olarak değerlendirilir.
III. Kitinden farklı olarak selülozun monomerlerinde azot içeren bir yan grup bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Karbonhidratlarla ilgili olarak;
I. Bazı amino asitlerin ön maddesidir.
II. Glukoz, memeli dokularının en önemli yakıtıdır.
III. Bakteri ve bitkilerin hücre duvarında yapısal elemanlar olarak işlev görürler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Karbonhidratlar ile ilgili olarak;
I. Monosakkaritler, hidroliz yoluyla daha küçük moleküllü basit karbonhidratlara ayrışmazlar.
II. Bitkiler karbonhidratları yapraklardan köklere ve fotosentetik olmayan diğer organlara genellikle sükroz halinde aktarırlar.
III. Selüloz, insanlar için bir besin olmadığından sağlıklı diyetin önemli bir parçası olarak dikkate alınmaz.
ifadelerinden hangisi yanlıştır?
8. Aşağıda farklı karbonhidrat çeşitlerinin oluşum tepkimeleri verilmiştir.
I. CO2 + H2O → Glukoz + O2
II. Glukoz + Glukoz → Maltoz + H2O
III. n(Glukoz) → Nişasta + (n-1) H2O
IV. n(Glukoz) → Glikojen + (n-1) H2O
Bu tepkimelerin tamamı aşağıdakilerden hangisini ortak özellik olarak gösterirler?
9. Pentoz şekerler nükleotit yapılı moleküllerin yapısına katılan önemli 5 C’ lu monosakkaritlerdir.
Aşağıda verilen moleküllerin hangisinin yapısında bulunan pentoz şekeri çeşidi kesin olarak bilinemez?
10. Aşağıda üç disakkarit çeşidinin sentez tepkimeleri verilmiştir.
-Glukoz + Glukoz → Maltoz + H2O
-Glukoz + Fruktoz → Sükroz + H2O
-Glukoz + Galaktoz → Laktoz + H2O
Bu tepkimeler için;
I. Eşit sayıda glikozit bağı kurulma
II. Hem hayvan hem de bitki hücrelerinde gerçekleşebilme
III. Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilme
IV. Dehidrasyon tepkimeleri olma
gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir