11. SınıfAYT

Komünite Ekolojisi #1

1. Aşağıda bazı ekolojik kavramların açıklamaları verilmiştir.
1. Popülasyonun sınırları içinde bireylerin alandaki yerleşme biçimidir.
2. Birim alan ya da hacimdeki birey sayısıdır.
3. Canlıların besin, yaşama alanı, çiftleşme gibi faktörleri elde etmek için birbirleriyle yarışmasıdır.
4. Türler arasında her iki türün de fayda gördüğü etkileşim tipidir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
2. Aşağıda bir komünitede türler arası etkileşim tipleri etkileşen canlılar birlikte iken etkileşim durumları gösterilmiştir.

Buna göre, bu etkileşen türler birbirinden ayrıldığında +: Fayda görme, –: Zarar görme, 0: Etkilenmeme şeklindeki durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3. İki ya da daha fazla tür, birbiriyle doğrudan ve yakın bir bağlantı içinde ise, bu ilişki simbiyoz olarak adlandırılır.
Buna göre;
I. Birlikte yaşayan canlılardan biri, diğerinin besin artıkları ile beslenmekte, ancak diğerine zarar veya yarar sağlamamaktadır.
II. Her iki türün de yarar sağladığı türler arası bir ilişkidir.
III. Bir tarafın etkilenmediği, diğer tarafın ise zarar gördüğü etkileşim tipidir.
verilen simbiyoz tiplerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

4. Anolis cinsine ait yedi kertenkele türü, birbirine yakın yaşar, tümü böcekler ve diğer küçük eklembacaklılar üzerinde beslenirler. Bununla beraber, besin üzerindeki rekabet azaltılmıştır. Çünkü her bir kertenkele türünün tercih ettiği ayrı bir alan vardır.
Buna göre bu kertenkele türlerinde besin rekabetinin azaltılması aşağıdakilerden hangisi ile sağlandığı söylenebilir?
5. Aşağıda türler arası bazı etkileşim tipleri verilmiştir.
I. Av-avcı
II. Parazit-Konak
III. Bitki-Herbivor
IV. Rekabet
Buna göre aralarında antagonist etkileşim bulunanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
6. Aşağıdaki görsel toprağı rastgele eşeleyen bir bizonu göstermektedir.

Bizon, eşeleme sırasında farkında olmadan böcekleri ve onların yuvalarını yok eder. Küçük beyaz balıkçıl kuşları ise bu sırada ezilen böceklerle beslenir.
Bu olay sürecinde aşağıdaki ortak yaşam şekillerinden hangisi veya hangileri gerçekleşmiştir?
7. Türler arası bazı etkileşim tipleri aşağıda verilmiştir.
I. Kommensalizm
II. Mutualizm
III. Amensalizm
IV. Parazitizm
V. Rekabet
Buna göre bu etkileşim tiplerinin hangileri arasında tek yönlü bir etkileşim görülür?
8. Aslanlar bin bir zahmetle avını yakalar. Ancak kenarda bekleyen sırtlanlar sürü halinde aslanın avını elinden alırlar.

Yukarıdaki görselde gösterilen bu etkileşimler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Komünite Ekolojisi #2