9. SınıfTYT

Yağlar (Lipitler) Organik Bileşikler #8

1. Fosfolipitler ile ilgili olarak;
I. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin plazma zarlarının temel bileşenleridir.
II. Bir kısmı suda çözünebilirken diğer kısmı çözünmez.
III. Zarda, suda çözünen molekülleri geçirirken yağda çözünenleri geçirmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. I. Yağ asidi kuyruğunda maksimum hidrojen sayısı vardır.
II. Oda sıcaklığında sıvı halde olmaya yatkındır.
III. Yağ asidi kuyrukları düzdür.
IV. Daha az sağlıklıdır.
V. Karbon atomları arasında bir ya da daha fazla çift bağ vardır.
Bilgilerinden hangileri doymuş hangileri doymamış yağ asitleri ile ilgili özelliktir?

3. Hayvansal ve bitkisel yağlar için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4. Trigliserit, fosfolipidler ve steroidler biçimsel ve işlevsel olarak değişiklik göstermesine rağmen lipit tipleri olarak değerlendirilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi lipit tiplerinin ortak özelliği olarak değerlendirilebilir? 
5. Obezite (şişmanlık) vücut yağının fazlalığı olarak tanımlanabilir.
Buna göre obezite ile ilgili olarak;
I. Enerji alımının enerji tüketimine göre fazla olmasından kaynaklanır.
II. Oluşmasında genlerle birlikte yaşam tarzı ve çevresel faktörler de baskın rol oynar.
III. Egzersiz, şişmanlık tedavisinin önemli bir parçasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Lipitler ile ilgili olarak;
I. Metabolizmada düzenleyici olan çeşitleri vardır.
II. Hafif olduğundan göçmen kuşlarına avantaj sağlar.
III. Dehidrasyonlarında suya ihtiyaçları, proteinlerden daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
7. Nötral yağların birbirinden farklı olmasında;
I. Yapılarındaki gliserol
II. Yapılarına katılan yağ asitleri
III. Kurulan ester bağı
yapılarından hangisi ya da hangileri neden olabilir?
8. Bitkisel yağlarda kolesterole rastlanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
9. Lipit çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10. Oda sıcaklığında sıvı olan yemeklik yağlar kimyasal yollarla katı yağlara dönüştürülebilir. Bu işlem sırasında aşağıdakilerden hangisi değişmiştir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Enzimler #3 Organik Bileşikler #7