10. SınıfTYT

Mayoz Bölünme #1

1. Bölünebilme özelliğine sahip bir hücrenin hayat döngüsü sürecinde,
I. Çift kromatitli kromozomların kutuplara çekilmesi
II. Kardeş kromatitlerin ayrılması
III. Sentriyollerin iki kez eşlenmesi
IV. DNA’nın bir kez eşlenmesi
gibi olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi mayoz bölünme geçirdiğinin kanıtıdır?
2. Aşağıda bir hücrenin mayoz sırasında oluşan hücreler gösterilmiştir.

Bu mayoz sırasında krossing over olmadığı bilindiğine göre;
I. 1. hücre diploit, 2 ve 3. hücreler haploittir.
II. 1. hücrenin kromozomları çift kromatitli, 2 ve 3. hücrelerin kromozomları tek kromatitlidir.
III. 2. hücrede X ve Y gonozomları bir arada bulunur.
IV. 4 ile 5. ve 6 ile 7. hücrelerin kendi aralarında gen dizilimi aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Normal ayrılma gerçekleşmiştir)
3. Kromozom sayısı 2n=2 olan bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında,

evrelerinden hangileri görülmez? 
4. Mayoz bölünme sürecinde;
I. Çift kromatitli kromozomların kutuplara çekilmesi
II. Kromozomların mitozdaki gibi ekvatoral düzleme yerleşmesi
III. Tek kromatitli kromozomların kutuplara çekilmesi
IV. Homolog kromozomların hücrenin ekvator düzlemine karşılıklı dizilmeleri
olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

5. Aşağıda mayoz bölünme özetlenmiştir.

Buna göre hücreler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Bir mayoz bölünmenin tamamlanma sürecinde;
I. Çift kromatitli kromozomların kutuplara çekilmesi
II. Genetik bilginin yeniden düzenlenmesi
III. Kromozomların mitozdaki gibi ekvatoral düzleme yerleşmesi
IV. Başlangıçtaki kromozom sayısının tekrar oluşması
gibi olayların gerçekleşme sırası hangisinde verilmiştir?
7. Aşağıda mayoz bölünme sürecinde bazen gerçekleşen krossing over olayı gösterilmiştir.

Krossing over olayı ile;
I. Kromozom sayısı artar.
II. Genlerin nükleotit dizilimleri değişir.
III. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleri arasında gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri söylenemez?
8. Mayoz bölünme aşağıdakilerden hangisini tek başına gerçekleştiremez?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir