10. SınıfTYT

Mitoz Bölünme #1

1. Aşağıda bir hücrenin bölünme evrelerinden birisi gösterilmiştir.

Buna göre;
I. 2n=4 kromozomlu bir hayvan
hücresinin anafaz evresi olabilir.
II. Kromozom durumu 4n ile ifade edilir.
III. Kromozom sayısı iki katına çıkmıştır.
IV. DNA miktarı yarıya düşmüştür.
V. Sentriyol ayrılması gerçekleşmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Aşağıda 2n=2 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünme evreleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3. Mitoz bölünmenin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde bir katkısı yoktur?
4. Aşağıda mitoz bölünmenin evreleri şematik olarak verilmiştir.

Bu evrelerde gerçekleşen olaylar dikkate alındığında hangilerinde biri birinin tersi olayların gerçekleştiği söylenebilir?
5. 2n=4 kromozomlu bir hücrenin mitozunun döngüsü ile ilgili bazı veriler aşağıda verilmiştir.

Buna göre sırası ile I, II, III, IV ve V numaralı yerlere hangi veriler yazılmalıdır?
6. Mitoz hücre döngüsü ile ilgili olarak;
I. Bir hücrelilerde büyüme sağlanır.
II. Bazı canlılarda gamet oluşturulur.
III. Bitkilerde sınırsız büyüme sağlanabilir.
IV. Bakterilerde üreme sağlanır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
7. Aşağıda mitoz hücre döngüsü sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Golgiden ayrılan keseciklerle sitokinezin gerçekleşmesi
II. Sentrozom eşlenmesi
III. Kardeş kromatitlerin ayrılması
IV. Sentromer ayrılması
V. Sitokinezin dışarıdan içeriye doğru ilerlemesi
Bunlardan hangileri hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir?
8. DNA miktarı 2x olan bir hücrenin, hücre döngüsündeki DNA miktarındaki değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilmiştir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir