10. SınıfTYT

Mitoz Bölünme #2

1. Aşağıda bir hücrenin mitoz bölünme evreleri verilmiştir.

Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
2. Bir hücrenin kromozomlarının büyüklük ve sentromer konumuna göre dizilimlerinin yapılarak fotoğraflanmasına karyotip denir.
Mitozun hangi evresi karyotip için en uygun özelliğe sahiptir?
3. 2n=4 kromozomlu bir hücrenin, hücre döngüsündeki kromozom sayısı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilmiştir?

4. Normal bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesinde oluşan iki normal hücrenin;
I. Sitoplazma miktarı
II. Kromozom sayıları
III. Hücre büyüklükleri
IV. DNA miktarları (Çekirdekteki)
V. Sentrozom sayıları
niceliklerinden hangilerinin farklı olması beklenir?
5. 2x DNA miktarına sahip bir hücrenin mitotik evresindeki (M fazı) DNA miktarındaki değişim grafiği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.
6. Aşağıda hayvan ve bitki hücresindeki sitokinez olayları şematik olarak verilmiştir.

Buna göre sitokinez ile ilgili olarak;
I. Bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde gerçekleşir.
II. Hayvan hücrelerinde aktin-miyozin mikrofalamentleri görev yapar.
III. Her iki hücrede de hücrenin dışından başlar merkezine doğru tamamlanır.
IV. Olay sonucunda oluşan hücreler ana hücreden küçüktür.
yorumlarından hangileri doğrudur?

7. Soğan kök hücresinin hücre döngüsünün bazı evrelerindeki olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Hücrenin büyüdüğü evre
II. İğ ipliklerinin oluştuğu evre
III. Sentrozomların zıt kutuplara doğru hareket ettiği evre
IV. Kromozom sayısının iki katına çıktığı evre
V. Kalıtsal bilgi bakımından özdeş iki hücrenin oluştuğu evre
özellikleri verilen evrelerin hangisinin eşleştirilmesi yanlış yapılmıştır?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Mitoz Bölünme #1