10. SınıfTYT

Mitoz ve Mayoz Bölünme #1

1. 2n=46 kromozomlu bir ana üreme hücresinin mitozu ile mayoz II bölünme evreleri ile ilgili olarak;
I. Anafazlarında kromozom sayısı artar.
II. Haploit kromozom takımına sahip yavru hücreler verir.
III. Kardeş kromatitler ayrılır.
IV. Sentromer ayrılması gerçekleşir.
olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir?
2. Aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz II ve mitoz bölünme sürecinde ortak olarak gerçekleşmez?
3.

Aşağıda verilen hücre bölünmesi evrelerinden hangisi 2n=4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitoz veya mayoz bölünmesi için çizilemez?
 

4. Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5. Aşağıda 2n=4 kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmesi sırasında görülen bazı evreleri şematik olarak verilmiştir.

Buna göre bu evrelerin mitoz ve mayoza ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır.
 

Mitoza ait olanlar

Mayoza ait olanlar

A)

III, IV

I,II,V

B)

I,II,V

III,IV

C)

I,III,IV

II,V

D)

II,V

I,III,IV

E)

I,II,III

IV,V

6. Aşağıda canlılarda mitoz ve mayoz bölünme ile oluşan bazı olaylar verilmiştir.
I. Üreme ana hücrelerinde görülebilme
II. Eşeysiz üremenin temelini oluşturma
III. Döllenme ile birlikte eşeyli üremenin temelini oluşturma
IV. Yaraların kapanmasını sağlama
V. Üreme hücresi oluşturabilme
bunlardan sadece mitoz, sadece mayoz ve hem mitoz hem de mayoz ile gerçekleşenler hangisinde verilmiştir?
 

Sadece mitoz ile gerçekleşenler

Sadece mayoz ile gerçekleşenler

Hem mitoz hemde mayoz ile gerçekleşebilenler

A)

II,IV

I,III,V

B)

II

I,III

IV,V

C)

II,IV

III

I,V

D)

IV

II,III

I,V

E)

II,IV

I,V

III

7.

Aşağıdaki tabloda mitoz, mayoz I ve mayoz II, bazı olaylar ile karşılaştırılmıştır.

Olaylar

Mitoz

Mayoz I

Mayoz II

Kromozom sayısında değişme

yok

var

 

Sentromer ayrılması

var

 

var

Sitoplazma bölünmesi

 

var

var

Homolog kromozom ayrılması

yok

 

yok

Buna göre numaralarla belirtilen yerlere gelmesi gereken doğru ifadeler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.

 

I

II

III

IV

A)

yok

yok

var

yok

B)

yok

yok

var

var

C)

var

var

var

var

D)

yok

var

var

yok

E)

var

yok

var

yok

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Mayoz Bölünme #1