10. SınıfTYT

Mitoz ve Mayoz Bölünme #2

1. Hücre döngüsünde;
I. Kromatin iplik
II. Çekirdek zarı
III. Hücre zarı
IV. İğ iplikçikleri
hangileri önce yıkılır sonra tekrar oluşur?
2. Hücre bölünmesi tüm canlılarda ortak olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
3. Herhangi sağlıklı bir hücrenin bölünebilmesi için;
I. İçerden veya dışardan bölünme sinyali alınmalıdır.
II. Sentriyoller eşlenmelidir.
III. DNA eşlenmelidir.
IV. Eşlenen DNA’lar birbirinden ayrılmalıdır.
V. Oluşan çekirdekler sitokinezle ayrılmalıdır.
hangilerinin gerçekleşmesi zorunludur?
4. Hücre döngüsünde;
I. Genetik bilginin kopyalarının birbirinden ayrılması
II. DNA eşlenmesi
III. Hücrenin ikiye bölünmesi
olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde verilmiştir?
5.

Aşağıda bazı hücrelerin interfazında gerçekleşen bir olay gösterilmiştir.

Bu olayın sonunda oluşan hücre içi yapısının görev ve özellikleri ile ilgili olarak;
I. Konumları, hücrenin bölüneceği düzlemi belirler.
II. İğ ipliklerinin mikrotübüllerini organize eder.
III. Bulunmadığı hücrelerde iğ iplikleri oluşmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?

6.

Beş arkadaş konu tekrarı yaparken hücre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanıyorlar.

Arda

Mitoz, sadece çekirdeğin bölünmesini ifade eder.

Ayça

Hücre sitoplazmasının bölünmesi olayına, sitokinez adı verilir.

Zeynep

Kromozomları hareket ettirmek için ATP’nin ADP’ye hidroliz edilmesi gerekir.

Burak

Metafazda kromozomlar, hücrenin orta çizgisinde (ekvatoriyal konumda) dizilirler.

Selim

Eşlenmiş her bir kromozomda birer tane kinetekor bulunur.Buna göre hangisinin ifadesinde yanlışlık vardır?

7. Mitoz ve mayoz bölünmede;
I. Homolog kromozomların çiftler oluşturmak için bir araya gelmesi
II. Kromatit sayısı kadar kinetekor oluşması
III. Yeni gen dizilimine sahip kromatitlerin oluşması
IV. Her kromozomun kendi homoloğundan bağımsız davranması
gibi durumlardan hangileri ortaktır?
8. I. Çoğu çok hücreli organizmada, üreme için özelleşmiş olan hücrelerine somatik hücreler adı verilir.
II. Gametler, her homolog çiftteki kromozomların birer tanesine sahiptir.
III. Mayoz boyunca ikişer kez çekirdek bölünmesi ve DNA replikasyonu gerçekleşir.
IV. Eşeyli üremenin temeli, mayoz ve döllenme olaylarıdır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
9. Kanser hücrelerinin özellikleriyle ilgili olarak;
I. Köken aldıkları ana dokuya hiçbir benzerlik göstermezler.
II. Bölünme hızları yüksektir.
III. Kan dolaşımı veya lenf kanalları ile yayılma yeteneklerine sahiptir.
IV. Çevredeki dokulara saldırıp zarar verebilir.
hangileri söylenebilir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Mitoz ve Mayoz Bölünme #1