12. SınıfAYT

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Süreci #1

1. İlk önce Griffith, daha sonra Avery ve arkadaşlarının yaptığı deneyler sonucu zatürre hastalığına neden olan bakterilerin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki formu olup ve kapsüllü bakterilerin zatürreye neden olduğu, kapsülsüz bakterilerin ise zatürreye neden olmadığı görülmüştür. Isıtılmış kapsüllü bakteriler, kapsülsüz canlı bakteriler ile karıştırılıp fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreden öldüğü görülmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen açıklamayı desteklemez?
2. Kaynatılarak öldürülmüş hastalık yapma özelliğine sahip kapsüllü bir bakterileriye ait;
I. Protein
II. Glikoprotein
III. DNA
IV. Yağ
moleküllerinden hangisi ya da hangileri kapsülsüz bakterilere kapsül yapma yeteneği kazandırabilir?
3. 1944 yılında Avery, MacLeod ve McCarty yaptıkları deney ile Griffith’in deneyinde ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere geçen, genetik bilginin taşınmasında görevli maddeleri bulmuşlardır. Bu deneyde; ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen özüt, iki ayrı ortamda proteaz (proteinleri parçalayan enzim) ve DNAaz (DNA molekülünü parçalayan enzim) enzimleri ile bir arada tutulduktan sonra her üç ortama da canlı kapsülsüz bakteriler eklenmiştir. Elde edilen özüt, farelere enjekte edilmiş ve sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre bu çalışma ile;
I.DNA, genetik bilginin taşınmasında görevlidir.
II. Proteazlı karışım verilen farenin ölmesi proteinlerin genetik
maddeyi taşıyan moleküller olmadığını gösterir.
III. DNaz, kapsüllü bakterilerin DNA’sını parçaladığı için fare yaşamaya devam etmiştir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
4. Aşağıda Streptococcus pneumoniae (Streptokokus pnömoni) bakterisinin kapsüllü ve kapsülsüz tiplerinin fareler üzerinde kullanılarak yapılan çalışmalar gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Kapsüllü canlı bakteriler, hastalığa neden olmaktadır.
II. Kapsülsüz canlı bakteriler ve ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ayrı ayrı verildiğinde hastalığa neden olmamaktadır.
III. Isıtılmış kapsüllü bakteriler, kapsülsüz canlı bakteriler ile
karıştırılıp fareye enjekte edildiğinde fareler ölmektedir.
IV. Ölü farelerin kanında kapsüllü bakterilere rastlanır.
V. Canlı kapsülsüz bakteriler, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin kapsüllerini ortamdan alarak kapsüllü bakterilere dönüşmüştür.
yorumlarından hangisi yanlıştır?
5. Aşağıda 1952 yılında Alfred Hershey (Alfrıd Hörşi) ve Martha Chase’in (Marta Çeys) T2 bakteriyofajını bakterilere enfekte ederek yaptığı çalışma gösterilmiştir.

Buna göre;
I. DNA’nın yapısındaki kükürdün radyoaktif izotopu (35S) ile protein kılıfın yapısındaki fosforun radyoaktif izotopu (32P) kullanılmıştır.
II. Bakteri içerisinde yeni üretilen virüslerin protein kılıflarında 35S izotopuna rastlanmaz.
III. Bakteri hücresi içerisinde izotop fosfor taşıyan DNA’ya rastlanması, T2 virüslerinin sahip oldukları DNA’yı, bakteri içerisinde çoğalabilmek için kullandıklarını gösterir.
IV. Genetik bilginin proteinlerle değil DNA ile taşındığı gösterilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri #1