12. SınıfAYT

Oksijenli Solunum #2 Hücresel Solunum #2

1. Glukozun substrat olarak kullanıldığı kapalı bir ortamda gerçekleşen oksijenli solunum sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
2. Aşağıda piruvatın Asetil Co A’ya dönüşümü gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Piruvatın mitokondriye girişi, taşıyıcı protein yardımıyla olmuştur.
II. Oluşan CO2, hücre içinden difüzyon ile çıkarılır.
III. Piruvatın indirgenmesi ile Asetil Co A oluşmuştur.
IV. NAD indirgenmiştir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
3. I. Glikoliz
II. Piruvat oksidasyonu
III. Krebs
IV. ETS
Oksijenli solunumun yukarıda verilen aşamaların hangilerinde NAD+ koenzimi indirgenir?
4. I. ATP
II. ETS
III. Glukoz
IV. Proton-motiv güç
V. NADH
Hücresel solunum sırasında enerjinin büyük kısmının akış yönü yukarıda verilenlerden hangi sıraya göre olur?5. I. Glikoliz
II. Piruvat oksidasyonu
III. Krebs
IV. ETS
Oksijenli solunumun yukarıda verilen aşamaların hangilerinde CO2 çıkışı gözlenir?

  
6. I. Glikoliz
II. Piruvat oksidasyonu
III. Krebs
IV. ETS
Oksijenli solunumun yukarıda verilen aşamaların hangilerinde ATP üretimi gözlenir?
7. Oksijenli solunumun ETS elemanları ile ilgili olarak;
I. Ökaryotik hücrelerin mitokondri zarına gömülü moleküllerden oluşur.
II. Prokaryotlarda bu moleküller plazma zarına yerleşmiştir.
III. Elektron verici NADH değil de FADH2 olursa ATP sentezi için daha fazla enerji sağlanır.
IV. ATP sentaz enzimi ETS elemanları arasında yerleşmiş olarak bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Aşağıdaki tabloda verilen olayların ekzergonik ve endergonik olma durumları (+) ile gösterilmiştir.

Buna göre hangisinin (+) işareti yanlış verilmiştir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Oksijenli Solunum #1 Hücresel Solunum #1