9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

1.

Ev kedisinin bilimsel sınıflandırmadaki adı: Filis domesticus 
                                                                               a           b 
Buna göre,   
I. a ve b birlikte tür adını oluşturur.
II. a cins adını gösterir.
III. b tanımlayıcı addır.
yargılarından hangileri doğrudur?

2. Aşağıdaki grafikte I, II, III ve IV ile numaralandırılmış sınıflandırma basamaklarındaki canlıların protein benzerlikleri gösterilmiştir.

Buna göre, I, II, III ve IV ile numaralanmış sınıflandırma basamakları aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir?

 

I 

II 

III 

IV 

A) 

Cins  

Takım 

Aile 

Sınıf 

B) 

Sınıf 

Aile 

Takım 

Cins  

C) 

Tür 

Cins 

Aile 

Sınıf 

D) 

Alem 

Sınıf 

Şube 

Takım 

E) 

Cins 

Aile 

Takım 

Sınıf 

3. A canlısından alınan kan B canlısına enjekte edildikten sonra, B canlısının kan serumu, X, Y ve Z bireylerinin kanları üzerine damlatılıyor. Bir süre sonra X de çökelme oranı %10, Y de çökelme oranı %20 ve Z de çökelme oranı %30 olarak tespit ediliyor.

Buna göre X, Y ve Z canlılarının A ile olan akrabalık derecesinin çoktan aza sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
4. Filogenetik sınıflandırma prensiplerine göre, alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe;
I. Benzer özellikler
II. Farklı gen sayıları
III. Birey sayısı
IV. Homolog organ sayısı
durumlarının hangilerinde artma meydana gelir?
5. Sınıfladırma basamaklarının benzer özelliklerin çok olandan az olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?
6. Tür için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
7. I. Emberiza pusilla
II. Serinus pusillus
III. Cardvelis chloria
IV. Cardvelis cardvelis
Yukarıda verilen bilimsel adlandırmaya göre hangi ikisinin benzerliklerinin diğerlerine göre daha çok olduğu söylenebilir?
8. Aşağıda bazı canlıların sınıflandırmada kullanılan bilimsel isimleri verilmiştir.
I. Fagus orientalis
II. Picea orientalis
III. Pinus halepensis
IV. Morus nigra.
V. Pinus nigra
Buna göre yukarıda kaç tür, kaç cins ismi verilmiştir?

 

Tür sayısı 

Cins sayısı 

A) 

3 

5 

B) 

5 

5 

C) 

5 

2 

D) 

5 

3 

E) 

5 

4 

9. I. Protein benzerliği
II. Görevdeş organ benzerliği
III. Kromozom sayısı
Canlıların filogenetik sınıflandırılmaları sırasında yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmaz?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir