9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

1. Bazı hayvanlar için günlük yaşamda kullanılan yaygın isimler canlının bilimsel özelliklerini doğru anlatmayabilir. Bilimsel adlandırma yöntemine uygun olarak yapılan adlandırmalar yaygın adların kullanılmasıyla ortaya çıkacak karışıklıkları önler.
Buna göre;
I. Deniz atı
II. Deniz hıyarı
III. Sümüklü böcek
IV. Halka kurdu
V. Yosun kazı
yukarıdakilerden hangisinin isminin doğrudan kullanılması farklı bir canlı algısına yol açmaz?
2. Canlıların sınıflandırılmasında akrabalık dereceleri dikkate alınır. Aşağıda akrabalık ilişkileri dikkate alınarak dört farklı canlının durumu şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Kurbağa, kuştan daha basit yapılıdır.
II. Kertenkele ile yılan arasındaki benzerlik kertenkele ile kuş arasındaki benzerlikten fazladır.
III. Yılan ile kuş arasındaki protein benzerliği, kurbağalar ile kuş arasındaki protein benzerliğinden fazladır.
IV. Kurbağa ile kertenkele arasındaki ortak gen sayısı, yılan ile kertenkele arasındaki ortak gen sayısından fazladır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
3. Yeni bulunan bir canlı türünün tanımlanarak isimlendirilmesi sürecinde;
I. İki kelimeden oluşan tür isminin belirlenmesi
II. Hücre tipinin belirlenmesi
III. Alemden başlayarak taksonomik basamakların her birindeki yerinin belirlenmesi
çalışmaları hangi sıraya göre uygulanmalıdır?
4. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ana basamaklarından türden aleme doğru gidildikçe aşağıdaki grafiklerde verilen özelliklerin hangisinin değişimi yanlış gösterilmiştir?
5. Aynı familya içinde toplanan iki bireyin,
I. Cins
II. Tür
III. Takım
basamaklarının hangilerinin de aynı olma ihtimali vardır?
6. Aşağıdaki grafikte bazı sınıflandırma basamaklarında bulunan canlıların sahip oldukları homolog yapıların miktarları gösterilmiştir.

Buna göre;
I. V numaralı sınıflandırma birimindeki canlılar aralarında çiftleştiklerinde verimli döller verebilirler.
II. Bu basamaklardaki birey sayısının çoktan aza sıralaması I,III,II,IV,V şeklindedir.
III. Ortak özellikleri en fazla olan sınıflandırma basamağı I ile gösterilmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
7. Aşağıda farklı canlı türlerin sahip oldukları özellikler “+” ile gösterilmiştir.

        Özellikler 

Türler 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

K türü  

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

L türü 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

M türü  

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

N türü  

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

P türü  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

R türü  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

S türü  

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

Buna göre aşağıdakilerden hangileri arasındaki benzerlik diğerlerinden daha fazladır?
8. Aralarındaki ortak özellikler en az olan canlılar, aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Sınıflandırma İlkeleri #1