9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

1. Aşağıda verilen canlı çiftlerinin hangi ikisinde homolog organ sayısı değerlerinden daha fazla olması beklenir?
2. Aşağıda analog ve homolog organ tanımları verilmiştir.
-Analog organ (görevdeş organ): Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara denir.
-Homolog organ: Kökenleri (orjin) aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır. Böyle organlara yapıdaş (kökendeş) organlar da denir.
Buna göre;
I. Arı ve serçenin kanadı analog organlara örnek verilebilir.
II. İnsanın kolu ile balinanın yüzgecinin işlevlerinin farklı olması nedeniyle homolog olamazlar.
III. Homolog organ benzerlikleri filogenetik sınıflandırmada dikkate alınmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
3. Aynı türden olduğu bilinen sağlıklı X ve Y bireyleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(X, dişi, Y ise erkektir.)
4. Canlıların sınıflandırılmasında “Aile-Takım” birimleri arasındaki bağıntıya benzer bir bağıntı “sınıf” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
5. Günümüzde türden aleme doğru hiyerarşik bir şekilde sıralanan sınıflandırma basamakları kullanılmaktadır.
Buna göre türden aleme doğru gidildikçe her bir basamakta;
I. Protein benzerliği
II. Canlı çeşitliliği
III. Homolog yapılar
IV. Birey sayısı
miktarı artanlar ve azalanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

Artanlar 

Azalanlar 

A) 

I,III 

II,IV 

B) 

I,II 

III,IV 

C) 

II,III,IV 

I 

D) 

II 

I,III,IV 

E) 

II,IV 

I,III 

6. Bilimsel bir sınıflandırma yapılırken,
I. Gen benzerliği
II. Kromozom sayısı
III. Yaşama bölgesi
özelliklerinden hangileri dikkate alınır?
7. Aşağıda bazı canlıların tür adları verilmiştir.
I. Felis margarita
II. Pinus nigra
III. Morus nigra
IV. Felis silvestris
Buna göre;
I. I ve IV’ün familyaları aynı, takımları farklıdır.
II. II ve III’ün cinsleri aynıdır.
III. I ve IV, aynı cinsin farklı türleridir.
IV. I’in IV olan benzerliği, II’nin III ile olan benzerliğinden daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. I. İlk sınıflandırmayı Carolus linnaeus (Karl linne) yapmıştır.
II. İki farklı birey sınıflandırma basamakların birinde birlikte bulunuyorlarsa, üst basamakları kesinlikle aynıdır.
III. Canlılar aleminde canlıların sahip olduğu kromozom sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyleri de artar.
IV. Farklı canlıların kromozom sayıları da kesinlikle farklıdır.
V. İki tür arasında homolog yapıların sayısı ne kadar fazlaysa, türler arasındaki benzerlik ilişkisi o kadar fazladır.
Sınıflandırma ile ilgili yukarıda verilen açıklamaların doğru (D) ve yanlış (Y) şeklindeki sıralanış aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

I 

II 

III 

IV 

V 

A) 

D 

D 

Y 

Y 

D 

B) 

Y 

D 

Y 

Y 

D 

C) 

Y 

Y 

D 

Y 

D 

D) 

Y 

D 

Y 

Y 

Y 

E) 

D 

D 

Y 

D 

Y 

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Sınıflandırma İlkeleri #1