10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #1

1. Aşağıda hücre zarından geçiş şekilleri Z, N ve L ile gösterilmiştir.

Gösterilen bu geçiş şekillerinden geçebilecek moleküllerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

 

Z 

N 

L 

A) 

Na+ 

Na+ 

Su 

B) 

Ca++ 

Su 

Alkol 

C) 

Mineral 

C vitamini 

N2 

D) 

K+ 

Ca++ 

Yağ asidi 

E) 

Su 

Glukoz 

Kolesterol 

2. Aşağıdaki tabloda, organizasyon düzeylerini tanımlamak için kullanılan üç ekolojik terim verilmiştir.

Z 

Ekosistem  

N 

Popülasyon 

L 

Küresel ekosistem 

Bu ekolojik terimlerin ilişkisini en iyi temsil eden diyagram aşağıdakilerden hangisidir?
3. Virüslerle ilgili olarak;
I. Zorunlu hücre içi paraziti olmalarının nedeni enzimsistemlerinin olmamasıdır.
II. Bazı virüsler konak hücre içerisinde RNA’dan DNA senteziyapabilirler.
III. Kalıtım materyali taşımadıkları için antibiyotiklerdenetkilenmezler.
IV. Mutasyon geçiren virüs, her durumda daha öldürücü yeniözellik kazanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4.
  • Biyolojik katalizörler genellikle protein yapılıdır.
  • Bileşik enzimlerin katalitik aktivite için protein yapısında olmayan yardımcı kısımlarına kofaktör denir.
  • Enzimler enerji engelini düşürür, ancak dengeyi etkilemezler.
  • Hücrelerde doğal olarak bulunan bir molekül, inhibitör olarak davranıp enzim aktivitesinin regülasyonunda görev alabilir.
  • Hidroliz tepkimelerinde aktivasyon enerjisine gerek duyulmaz. Bunun için ATP harcanmadan gerçekleşir.
enzimler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
5. Aşağıda bal arılarına ait bir soy ağacı verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


6. Aşağıda bazı hücresel yapılar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
  • İskelet kası ve karaciğer hücrelerinde, glikojenin sentez vedepolanmasını yapar.
  • Fonksiyonlarını endoplazmik retikuluma (ER) ile bağlantılı olarak sürdürür.
  • Büyük partiküllerin hücre içine alınmasına aracılık eder.
  • Hücre içi zar sistemine dahil değildir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir açıklama verilmemiştir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir