11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

1. Aşağıda oksijenli ve oksijensiz solunum evreleri ve son elektron tutucu molekül gösterilmiştir.
-Oksijenli solunum:
Glikoliz → Krebs döngüsü → ETS → Hidrojenler ve elektronlar
                                                                    oksijene bağlanır.
-Oksijensiz Solunum:
Glikoliz → Krebs döngüsü → ETS → Hidrojenler ve elektronlar
                                                                    oksijen dışında bir inorganik
                                                                     maddeye bağlanır.
Buna göre, oksijenli ve oksijensiz solunumda;
I. Aynı evrelerden oluşmaları
II. Oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilmesi
III. Son elektron tutucu molekülün inorganik olması
IV. Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde gerçekleşmesi
gibi durumlardan hangileri ortaktır?
2. Aşağıda kloroplast ve mitokondri organelleri arasındaki ilişki şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;

I. Her ikisinde de enerji dönüşümü gerçekleşir.
II. Gösterilen ilişki doğal şartlarda 24 saat kesintisiz devam eder.
III. Ökaryot bir hücrede birlikte bulunabilirler.
IV. Ortam pH’sını aynı yönde etkilerler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

3. I. Işık enerjisinin, kimyasal enerjiye dönüştürülmesi
II. NADPH’nin hidrojenlerinin tüketilmesi
III. Açığa çıkan oksijenin fazlasının, atmosfere verilmesi
IV. Fotofosforilasyon ile üretilen ATP’nin kloroplastı terk etmesi
V. CO2’nin indirgenmesi
Yukarıda verilen olayların fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarında gerçekleşenlerin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

Işığa bağımlı reaksiyonlarında 

Işıktan bağımsız reaksiyonlarında 

A) 

II, V 

I, III 

B) 

I, III, IV 

II, V 

C) 

I, III 

II, IV, V 

D) 

I, II, III 

V 

E) 

I, III 

II, V 

4. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot bir hücrede bulunan DNA molekülü için yanlış bir bilgidir?
5. DNA’nın kendini eşlemesi sürecinde;
I.DNA çift sarmalını replikasyon orijinleri bölgelerinden iki kolu tersine büküp açan enzim.
II. Açılan DNA zincirlerini kalıp olarak kullanarak yeni DNA zincirinin oluşumunu sağlayan enzim.
III. DNA parçalarını birleştiren (yapıştıran) enzim.
şeklinde görev yapan enzimlerin doğru eşleştirilmesi hangisinde verilmiştir?

 

DNA ligaz 

Helikaz 

DNA polimeraz 

A) 

III 

II 

I 

B) 

III 

I 

II 

C) 

I 

II 

III 

D) 

II 

III 

I 

E) 

II 

I 

III 

6. Yüksek ışıklanma koşullarında yetiştirilen bitkilerde, gölgede yetiştirilenlere kıyasla farklı morfolojik ve fizyolojik özellikler ortaya çıkmaktadır.
Buna göre, yüksek ışıklanma koşullarında yetiştirilen bir bitkide;
I. Kutikula ve hücre çeperlerinde kalınlaşma
II. Kök/sürgün oranında artış
III. Yaprak büyüklüklerinde artış
IV. Yapraklarda birim alanda bulunan tüy sayısında artış
şeklindeki morfolojik özelliklerden hangilerinin görülmesi beklenir?
7.
  • İnsülin ve büyüme hormonu büyümeyi hızlandırmada antgonistik etki gösterir.
  • İnsülin, karaciğer glikojenini glikoza parçalayan ana enzim olan karaciğer fosforilazını aktive eder.
  • İnsülinin beyin glikoz alımı ve kullanımında etkisi yoktur.
  • İnsülin eksikliği yağların enerji için kullanımını artırır.
  • İnsülin yokluğunda, insülin bir anlamda “açma-kapama” düğmesini çalıştırıyormuşçasına ribozomların çalışması durur.
İnsülin ve etkisi ile ilgili yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
8. Solunumun esas amacı, dokularda oksijen, karbondioksit ve hidrojen iyonlarının uygun konsantrasyonlarını devam ettirmektir. Solunum aktivitesinin bunların her birindeki değişikliklere karşı çok duyarlı olması, bu amacı gerçekleştirmek açısından bir avantajdır.
İnsanda solunumun düzenlenmesiyle ilgili;
I. CO2 veya hidrojen iyonlarının fazlalığı solunum merkezini uyarır.
II. Kandaki oksijen miktarının, beyindeki solunum merkezleri üzerine doğrudan bir etkiye sahip değildir.
III. Beyinde omurilik soğanı solunumun düzenlenmesinde görevli yegane bölümdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
9. Eline iğne batırılan birinin elini çekmesi ve acıyı algılaması sürecinde;
I. Duyu nöronu
II. Beyne bildirim
III. Ara nöron
IV. Motor nöron
V. Tepki
impulsun izlediği yol ve verilen cevap sırası hangisinde verilmiştir.
10. Aşağıda insanlardaki bağışıklık çeşitleri gösterilmiştir.

                                BAĞIŞIKLIK 

                         X 

            Y 

Savunmanın 

Birinci Hattı 

Savunmanın 

İkinci Hattı 

Savunmanın 

Üçüncü Hattı 

           Z 

           N 

   L  

    K 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11. Aşağıda ortak yaşayan iki farklı canlı türünün ayrıldığındaki etkileşim durumları gösterilmiştir.

Etkileşim tipi 

1. Tür 

2. Tür 

I 

+ 

+ 

II 

 

 

III 

 

0 

IV 

 

+ 

V 

 

+ 

+: Fayda görme, –: Zarar görme 0: Etkilenmeme
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
12. Kasın kasılma grafiği aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Kasılma, kaslar kas tonusu durumunda iken başlar.
II. a-b arasında sarkomer boyu kısalır.
III. b’den sonra kas lifi yeniden uyarı almaya hazır hale gelir.
IV. Kasılma ile ısı artışı sağlanırken gevşeme sırasında ısı kaybedilir.
V. Eşik altı uyarıda kas X konumunu korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13. Lenf sıvısının dolaşıma katılmasına kadar vücutta izlediği yollar aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Sağ ve sol bacaktan gelen lenf sıvısı 1. yoldan taşınır.
II. Her iki yoldan taşınan lenf sıvısı ilk olarak üst ana toplar damar ile kan dolaşımına katılır.
III. Her iki yoldan taşınan lenf sıvısı ilk olarak kalbin sağ kulakçığında bir araya gelir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)