9. SınıfTYT

İnorganik ve Organik Bileşikler #2

1. Nişasta ve selüloz ile ilgili olarak;
I. Glukoz polimeridirler.
II. İnsan vücudunda sindirilebilir.
III. Farklı glikozitik bağlara sahiptirler.
IV. Yapısal polisakkaritdirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. I. Vücuttaki kullanım düzeyini değerlendirmek için idrar ve dışkı ile atılan azot miktarından faydalanılır.
II. Hücre zarının yapısında bulunur.
III. Canlının genetik bilgisine göre çeşitlenir.
IV. Monomerlerinin ortam pH’sı üzerine doğrudan etkisi yoktur.
V. Esansiyel olan monomerlere sahiptir.
Yukarıda verilen özelliklerden karbonhidrat, yağ ve proteinlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3. Karbonhidratların karbon sayısına göre sınıflandırılmasının bir bölümü aşağıda verilmiştir.

Buna göre pentoz ve heksoz şekerler için;
I. ATP’nin yapısında bulunma
II. Nükleik asitlerin yapısına katılma
III. Daha küçük şekerlere parçalanamama
IV. Hücre zarından geçebilme
özelliklerden hangileri ortaktır?
4. Organik bileşenlerden protein ve kitin için;
I. Dehidrasyon tepkimeleri ile oluşan polimerlerdir.
II. Genetik bilgiye göre çeşitlenebilir.
III. Hidrolizlerinde azotlu bileşik oluşur.
IV. Yapılarında azot elementi bulunur.
özelliklerinden hangileri ortaktır?
5. Lipitler için;
I. Lipitlerin girmiş olduğu yapılar genellikle hücreyi sulu ortamdan izole eder.
II. Bütün lipitler suda çözünmez veya çok az çözünür özelliktedir.
III. Fosfolipit, bir gliserol omurgasına bağlanan üçlü yağ asidi kuyruğuna sahiptir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
6. Nükleik asitlerle ilgili olarak;
I. DNA’nın bilinen işlevi biyolojik bilginin depolanması ve aktarılmasıdır.
II. DNA’da nükleotitlerin dizilişi, proteinlerin amino asitlerinin dizilişini belirler.
III. Her bir kromozom çok uzun bir DNA molekülü içerir.
IV. Fosfodiester bağları nükleik asitlerde karşılıklı yer alan nükleotidleri bağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
7. I. Fosfolipid
II. Amino asit
III. Laktoz
IV. Kitin
V. Vitamin
Yukarıdaki organik bileşenlerden hangisi monomer (yapı birimi) olarak polimer bir makromolekül oluşturabilir?
8. Su sıcak havadaki ısıyı soğurur ve kendi içinde depolanmış ısıyı daha soğuk olan havaya vererek hava sıcaklığını belirli sınırlar içinle tutar. Kıyıdaki bölgelerin, karasal bölgelere oranla daha ılıman olmasının nedeni budur.
Suyun bu şekilde sıcaklığı kararlı tutma yeteneği aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?
9. I. Asitler çözeltiye H+ iyonları veren bileşiklerdir.
II. Bazlar çözeltiden H+ alan bileşiklerdir.
III. pH’sı 7’den az olan çözeltiler asidiktir.
IV. Tamponlar, önemli ölçüde asit ya da baz eklenmesi durumunda dahi pH’yı oldukça değişmez tutan çözeltilerdir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
İnorganik ve Organik Bileşikler #1