10. SınıfTYT

Eşeyli Üreme #1

1. Eşeyli üreyen canlılarda kalıtsal çeşitlilik;
I. Mayoz I’in profaz evresinde homolog kromozomların kardeş kromatitleri arasındaki krossing over,
II. Mayoz I’in anafazında homolog kromozomların rastgele ayrılması,
III. Yumurtanın bir spermle rastgele döllenmesi,
olaylarından hangisi veya hangileri ile sağlanabilir?
2. 2n=40 kromozomlu bir organizmanın kromozom sayısındaki değişim durumları grafikte verilmiştir.

Buna göre kromozom sayısı değişimlerine neden olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

3. Aşağıda bazı canlılarda görülen üreme şekilleri verilmiştir.
I. Bir hermafrodit bireyin kendi kendini döllemesi
II. Farklı cinsiyetteki iki farklı bireyin çiftleşmesi
III. Bir omurgasız canlıdan tomurcuklanma ile yeni birey oluşması
Bunlardan oluşan yeni bireyler arasındaki kalıtsal çeşitlik miktarlarının çoktan aza sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
4. Aşağıda bir omurgalı hayvandaki üreme ve gelişme sürecindeki bazı olaylar numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre;
I. I ve II. olay bireylerde ergenlik dönemi ile birlikte başlar.
II. Kalıtımsal çeşitlilik sadece I ve II’de oluşur.
III. I, II ve III. olaylar nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
IV. IV. olayda mitoz bölünme ile birlikte farklılaşma da
gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
5. Bir hücrenin kromozom sayısında değişikliklere neden olabilecek olaylar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre;
I. I, II ve V zaman aralıklarında homolog kromozomlara sahip olmayan hücreler oluşmuştur.
II. III. ve IV. zaman aralıklarında kalıtsal çeşitlilik oluşmuştur.
III. III. zaman aralığının sonunda 8 yeni hücre oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6. Canlıların kromozom durumlarının (haploit/diploit) yaşam döngülerindeki uzunluklarına göre gelişmişlik düzeyi belirlenebilmektedir.
Aşağıda üç ayrı canlı türünün yaşam döngülerindeki kromozom durumları gösterilmiştir.

Buna göre, bu üç canlı türünün gelişmişlik düzeyi çok olandan az olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
7. Canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylardan bazıları mayoz bölünme, döllenme ve konjugasyondur.
Buna göre,
I. Erkek arı
II. İşçi arı
III. Paramesyum
IV. Bakteri
gibi canlıların hangilerinde oluşabilecek kalıtsal çeşitlilik verilenlerden sadece biri ile sağlanabilir?
8. Memeli bir hayvanın haploit hücrelerinde 18 otozom bulunmaktadır.
Bu türün erkek bireylerinin vücut hücrelerinin kromozom formülü aşağıdakilerin hangisidir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir