9. SınıfTYT

Proteinler #1 – Organik Bileşikler #3

1.

Yukarıda glisin ve serin aminoasitlerinin bazı bölümleri numaralarla gösterilmiştir. “Serin-Glisin” dipeptidinin sentezi sonucunda oluşacak proteinin dışa bakan uçlarında hangi numaralar ile gösterilen bölümlerin yer alması beklenir?
2. – Proteinlerin hepsi, 20 amino asidin veya bir kısmının farklı oranlarda yer almasıyla meydana gelmiş polimerlerdir.
– Proteinlerin hepsi, 20 amino asidin farklı sıralanmalarıyla meydana gelmiş, dallanmış polimerlerdir.
– Birçok protein, birden fazla sayıda polipeptid zincirinden yapılmıştır.
– Enzimatik proteinler katalizör olarak davranarak metabolizmayı düzenlerler.
– Amino asit polimerleri, polipeptid olarak adlandırılırlar.
Proteinlerle ilgili verilen bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
3. Proteinler vücudumuzda;
I. Taşıma
II. Savunma
III. Hareket
IV. Bilgi depolama
gibi işlevlerin hangilerini gerçekleştirebilir?
4. Aşağıdaki metabolik olayların hangisinin gerçekleşmesi için doğrudan amino asitlere ihtiyaç duyulmayabilir?
5. Proteinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. Aşağıda proteinlerin yapı birimi olan bir amino asidin yapısı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Amino asitlerin hidrolizi ile azotlu boşaltım atıkları oluşur.
II. Peptit bağı, karboksil ve amino grupları arasında kurulur.
III. Amino asit çeşitliliğini radikal grup sağlar.
IV. Yerine göre hem asidik hem de bazik özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
7. Sağlıklı bir insanın farklı hücrelerinde üretilen farklı proteinlere ait bilgiler tabloda verilmiştir.

I. Protein 

200 aminoasit içerir 

II. Protein  

50 radikal grup içerir. 

III. Protein  

Sentezinde 52 molekül su çıkışı gözlenir. 

IV. Protein 

199 peptit bağı içerir. 


Tablodaki bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
8. Üç farklı protein molekülünün yapısına;
– Metionin,– Arjinin,– Lizin,– Sistein,
Amino asitlerinden aynı miktarda katılmasına rağmen proteinlerin birbirinden farklı olması, aşağıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri ile açıklanabilir?
I. Amino asitlerin diziliminin farklı olması
II. Amino asitlerin bağlanma şeklinin farklı olması
III. Amino asitlerin çeşidinin farklı olması
9. Canlılar, beslenme ile aldıkları proteinleri sindirim sisteminde hidroliz ettikten sonra, oluşan aminoasitlerle yeniden protein sentezi yaparlar.
Bu şekilde proteinlerin yeniden sentezlenmesinin amacı;
I. Vücutta depo edilmeleri
II. Enerji elde edilmesinde kullanılmaları
III. Kendi yapılarına uygun hale dönüştürmeleri
durumlarından hangisi ile açıklanabilir?
Benzer konular
10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #3

10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #2

10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #1

9. SınıfTYT

Hücre Karma Testler #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir