10. SınıfTYT

Kan Grubu Genetiği ve Çok Alellik #1

1.
X, Y, Z ve K bireylerinin kan gruplarının tespiti için yapılan analiz sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, hangi bireylerin kan grubu genotipini belirlemek için kontrol çaprazlaması yapılmasına gerek yoktur?
2. Annenin BRh(-), babanın 0Rh(+) olduğu üç ayrı ailenin çocuklarının kan grupları sırası ile aşağıda verilmiştir.

Buna göre hangi aile veya ailelerde Rh uyuşmazlığı nedeniyle kansız çocuk doğma ihtimali vardır?
(Doğumlardan sonra herhangi bir önlem alınmamıştır)
3. Bir ailede;
I. Anne A0 genotiplidir.
II. Erkek çocuk AB kan grupludur.
Buna göre bu ailede babanın AB genotipli olma ihtimali kaçtır?
4. ARh+MN kan gruplu bir birey için;
I. Alyuvarlarındaki antijen çeşidi sayısı 4’dür.
II. Plazmasındaki antikor çeşidi sayısı 1’dir.
III. Sahip olabileceği genotip çeşidi sayısı 2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
5. Bir ailenin bazı bireylerinin ABO sitemindeki kan grupları fenotipleri, aşağıdaki soyağacında verilmiştir.

Buna göre bu soyağacında X ile gösterilen bireyin ABO sistemi ile ilgili olarak alyuvarlarında antijen bulunmama oranı nedir?

6. İnsanlarda ABO sistemindeki kan grubu genetiği;
I. Tam baskınlık
II. Eş baskınlık
III. Çok alellilik
özelliklerinden hangilerini gösterir?
7. Aşağıda ABO ve MN sistemi ile Rh faktörü ile ilgili kan grubu genotipleri verilmiştir.
I. AOrrNN
II. BORrMM
III. ABRRMN
IV. OOrrNN
Buna göre, bu gruplarda bulunan antijen çeşidi sıralaması çoktan aza doğru hangi seçenekte verilmiştir?
8. Annenin ARh(+), babanın BRh(+) olduğu bir ailenin birinci çocukları ORh(+), ikinci çocukları ABRh(-) kan gruplu olmuştur.
Buna göre bu ailede doğacak üçüncü çocuğun BRh(+) kan grubundan olma oranı nedir?
9. Aşağıdaki soyağacında bireylerin ABO sistemindeki kan grubu fenotipleri verilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin genotipi belirlenemez?

10. İnsanlardaki ABO sistemi kan grubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir