12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #3

1. Aşağıda bazı bitkisel yapılar verilmiştir.
I. Peridermis
II. Ksilem
III. Sklerankima
IV. Kollenkima
Bunlardan hangilerinin çeper kalınlaşması lignin birikimi le gerçekleşir?
2. Aşağıda bitkilerdeki bir üreme şekli gösterilmiştir.
Ana bitki → Çelik →Yeni bitki
Buna göre;
I. Ana bitki ile yeni bitkinin genetik yapısı aynıdır.
II. Çelikte oluşan bir mutasyon yeni bitkiye aktarılır.
III. Ana bitkiden yeni bitki oluşması eşeyli üreme ile gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3. Bitkilerde diken diye bilinen yapılar;
I. Akasyada olduğu gibi dalın farklılaşması ile
II. Kaktüslerde olduğu gibi yaprağın farklılaşması ile
III. Gül bitkisinde olduğu gibi korteks ve epidermisten gelişme ile oluşabilmektedirler.
Buna göre, bu diken çeşitlerinden hangilerinde iletim demeti bulunması beklenir?
4. Aşağıdakilerden hangisi stoma, lentisel ve hidatot üçlüsü için de ortaktır?
5. Bitkilerde salgı maddelerinin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Aşağıdakilerden hangisi çöl bitkilerinin su kıtlığı ve aşırı sıcaklık gibi çevresel etmenlere karşı geliştirdikleri özel uyumlar arasında yer almaz?
7.

Yukarıda verilen iki bitkisel yapı;
I. Gaz alışverişini sağlama
II. Fotosentez yapabilme
III. Koruyucu dokuda bulunma
IV. Canlı olma
özelliklerinden hangilerine birlikte sahiptir?
8. Bitkilerde iletim demetlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinden bazıları;
I. Su ve mineral taşıma
II. Çift yönlü madde taşıma
III. Hücre çeperine sahip olma
IV. Canlı hücrelerden oluşma
şeklindedir. Bunlardan odun ve soymuk borularına ait olanlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Bitkisel Dokular #1