11. SınıfAYT

Duyu Organları #1

1. Aşağıdaki reseptör çeşitlerinden hangisi genel olarak, sadece dış uyaranları saptayabilir?
2. Duyu reseptörleri ile ilgili olarak;
I. Reseptörler aynı zamanda duyu nöronu olarak da işlev görür.
II. Duyu reseptörleri ancak vücut dışından gelen uyarıları saptayabilir.
III. Reseptörlerin hepsi özelleşmiş nöronlardır.
IV. Bazı reseptörler duyu nöronlarıyla sinaps yapar, nörotransmitter salgılar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda fotoreseptörlerin sınıflandırılması verilmiştir.

Buna göre;
I. Fotoreseptörlerin ışığa karşı gösterdikleri duyarlılığa göre iki farklı tipi vardır.
II. Çubuk reseptörleri renk ayırt edemezler.
III. Koni reseptörler, görünür ışığın farklı dalga boylarına duyarlılığı vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Cismin uzaklığına bağlı olarak gerçekleşen değişimlerle net görüntü sağlanmasına göz uyumu denir.
Buna göre göz uyumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5. Aşağıda optik kiyazma şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. İki optik sinir beyin kortaksinde karşılaşır.
II. Her iki gözün sol taraftaki görme alanından gelen duyular, beynin sağ tarafına iletilir.
III. Her iki gözün sağ taraftaki görme alanından gelen duyular, beynin sol tarafına iletilir.
IV. Beyindeki görme alanı her iki gözden de bilgi alır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
6. Aşağıda bazı duyu organları verilmiştir.
I. Göz, II. Dil, III. Kulak, IV. Burun
Verilen bu duyu organlarından hangilerinin uyarılması sırasında benzer reseptörler işlev görür?
7. Gözdeki yapıların bazı işlevleri;
I. Göz rengini belirleyen kısımdır.
II. Göz bebeğinin genişliğini kontrol eder.
III. Fotoreseptör hücrelerinin bulunduğu tabakadır.
IV. Göze gelen ışınların ilk olarak kırıldığı yerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu görevleri yapan göz kısımları doğru verilmiştir?
8. Gözdeki damar tabaka ile ilgili olarak;
I. Sert tabakanın altında yer alır.
II. Gözü besleyen kan damarları bakımından zengindir.
III. Gözün ön tarafında farklılaşarak korneayı oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir