9. SınıfTYT

Proteinler #2 – Organik Bileşikler #4

1. Aşağıda verilen temel bileşenlerden hangisinin vücuttaki kullanım düzeyini değerlendirmek için idrar ile atılan azot miktarına bakılır?
2. Amino asitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3. Proteinler ve monomerleri olan amino asitler için;
I. Besinlerle alınan proteinler organizma için yabancı maddelerdir.
II. Aminoasitler hiçbir hücre tipinde enerji amaçlı depolanmazlar.
III. Proteinler hücrelerin ribozomlarında sentezlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Canlılardaki protein çeşitliliğini sağlayan durumlar arasında;
I. Sentezinde kullanılan amino asit sayısı
II. Sentezinde kullanılan amino asit çeşidi
III. Sentezinde kurulan peptit bağı sayısı
IV. Peptit bağlarının kurulma şekli
gibi durumların hangisinin veya hangilerinin bir etkisi vardır?
5. Proteinlerin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Vücudumuzda on binlerce farklı çeşitte protein bulunur. Bunların her biri özel bir işlevden sorumlu özel bir yapıya sahiptir.
Buna göre proteinlerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?
7. Proteinlerin görev ve özellikleri dikkate alındığında;
I. Proteinler, aminoasitleri su kaybetmiş polimerleridir.
II. Protein işlevindeki farklılıklar, amino asit içeriği ve dizilimindeki farklılıktan ileri gelir.
III. Proteinler, nükleik asitlerin monomerleri olan nükleotitlerin bir bileşeni olarak da işlev görür.
IV. Tüm proteinler varoluşlarına ribozomlar üzerinde amino asitlerin ardışık dizilimi şeklinde başlarlar.
hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
8. Bir hücrede proteinlerin hidrolizi sırasında gerçekleşen madde değişimleri ile ilgili olarak aşağıda çizilen grafiklerden hangisi doğru değildir?

9. Aşağıda verilen biyolojik moleküllerin hangisinin yapısında proteinlerin monomerlerine rastlanmaz?
10. Aşağıda bir amino asidin yapısı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralı kısımlar ile gösterilen bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I 

II 

III 

A) 

Amino grubu 

Karboksil grubu 

Değişken grup 

B) 

Karboksil grubu 

Değişken grup 

Amino grubu 

C) 

Amino grubu 

Değişken grup 

Karboksil grubu 

D) 

Karboksil grubu 

Amino grubu 

Değişken grup 

E) 

Değişken grup 

Amino grubu 

Karboksil grubu 

Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir