10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #3

1. Aşağıdaki soyağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli gösterilmiştir.

Bu özelliğin kalıtımı;

I. Otozomal çekinik bir gen ile kalıtılan
II. Otozomal baskın bir gen ile kalıtılan
III. X ‘e bağlı baskın bir gen ile kalıtılan
IV. X’e bağlı çekinik bir gen ile kalıtılan
V. Y’e bağlı baskın bir gen ile kalıtılan
kalıtım çeşitlerinden hangileri ile gerçekleşmiş olabilir?

2. Bir ekolojik piramitteki üreticiler toplam 80.000 Kcal enerjiye sahiptir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
3. Protista alemi içindeki canlıların sahip olduğu;
I. Aktif hareket etmesi
II. Hem ototrof hem de heterotrof olması
III. Kontraktil kofula sahip olması
IV. Büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdekli olması
gibi özelliklerden hangisi veya hangileri sadece paramesyum gibi silliler grubuna aittir?
4. Yeni Koronavirüs Hastalığına (COVİD-19) SAR-CoV-2 virüsü neden olur.
-En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
-Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.
-COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
– Son zamanlarda mutasyon geçirdiği ve öngörülemeyen farklı özellikler kazanacağı tahmin edilmektedir.
Bu açıklamalardan yola çıkarak COVID-19 ile ilgili olarak;
I. Farklı kişilerde farklı belirtilere neden olabilir.
II. Enfekte olan farklı kişiler hastalığı aynı düzeyde geçirirler.
III. Mutasyon ile birlikte yıkıcı etkisini yakın zamanda tamamen yitirmesi beklenmektedir.
IV. Korunmak için el hijyeni, sosyal mesafe ve maske kullanımı çok önemlidir.
açıklamalardan hangileri doğrudur?
5. Aşağıda hücre döngüsünün bir basamağında olan hücre gösterilmiştir.

Bu hücre ve gösterilen evre ile ilgili olarak;
I. Diploit bir hücrenin metafaz evresidir.
II. 2n=10 kromozomlu bir hücrenin mayoz II evresi olabilir.
III. Bir endosperm ana hücrenin metafaz II evresi olabilir.
IV. Haploit bir hücrenin karyokinez evresi olabilir.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
6. Tepkime I: Glukoz + Glukoz→ Maltoz
Tepkime II: ATP + H2O → ADP + Pİ
Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili olarak;
I. Tepkime I, endergoniktir.
II. Tepkime II’de oluşan ürün, tepkimeye girene göre daha çokenerji içerir.
III. ATP’nin yıkımı, hücrelerdeki birçok endergonik işlemiyürüten ekzergonik bir tepkimedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
TYT Deneme Sınavı #2