10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

1. Aşağıda farklı besin zincirleri verilmiştir.
I. Fitoplankton → Zooplankton → Ringa balığı
II. Bitki → Böcek → Yılan → Atmaca
III. Bitki → Böcek → Kurbağa → Yılan → Leylek
Bu besin zincirlerinde üreticilerin her birinin enerji miktarı 1000 j olduğu varsayılırsa, son tüketiciye aktarılan enerji miktarlarının azdan çoğa sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
2. Denizlerde yaşayan iki omurgasız organizma türü olan deniz kestanesi ve deniz minarelerinin yosun gelişimine etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

1. Denizkestaneleri ve deniz minareleri birlikte ortamdan uzaklaştırıldığında deniz yosunu örtüsünün gelişimi
2. Sadece denizkestanelerinin ortamdan uzaklaştırıldığında deniz yosunu örtüsünün gelişimi
3. Sadece deniz minarelerinin ortamdan uzaklaştırıldığında deniz yosunu örtüsünün gelişimi
4. Denizminareleri ve denizkestanelerinin birlikte bulunduğunda deniz yosunu örtüsünün gelişimini göstermektedir.
Buna göre;
I. Deniz minarelerinin deniz yosunlarının dağılımını sınırlamada etkisi en azdır.
II. Deniz yosununun dağılımını sınırlamada denizkestaneleri çok daha büyük etkiye sahiptir.
III. Her iki türün de deniz yosunu dağılımı üzerine etkisi vardır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
3. Besin zincirleri ile ilgili olarak;
I. Enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru tek yönlü gerçekleşir.
II. Üst basamağa aktarılan enerji oranı genellikle sabittir.
III. En fazla biyokütleye sahip canlılar, birincil tüketicilerdir.
IV. En üst basamaktaki canlılar biyolojik birikimden en az etkilen canlılardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Organizmalarda biyolojik birikimin sebepleri bu maddelerin;
I. Daha çok yağda çözünerek yağ dokuda depo edilmesi
II. Canlı metabolizması tarafından farklı ürünlere dönüştürülmesi
III. Vücuttan atılamaması
gibi özelliklerden hangilerine sahip olmasıdır?
5. Aşağıdaki tabloda DDT uygulaması yapılan bir alanda aynı besin zincirinin halkaları olan dört farklı canlının dokularında biriken DDT miktarları verilmiştir.

Canlılar 

I 

II 

III 

IV 

Biriken DDT miktarları 

0,03 mg 

0,003 mg 

0,25 mg 

0,3 mg 

Buna göre, bu canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
6. Ekosistemde enerji ve madde akışı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Enerji akışı sırasında aktarılan enerji miktarı azalır.
II. Fare hem ikincil tüketicidir hem de ikinci trofik düzeyindebulunur.
III. Enerji akışı sırasında üreticiden tüketiciye aktarılan enerji oranı azalır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
7. Aşağıda bir ekosistemdeki besin ağı gösterilmiştir.

Bu ekosistemdeki besin ağında harflerle gösterilen bireylerden hangileri üçüncü trofik düzeyde bulunurlar?
8. DDT (bir çeşit böcek öldürücü ilaç), siyanür, bazı ağır metaller ve radyoaktif maddeler besin zincirini oluşturan farklı trofik düzeylerdeki organizmaların dokularında gittikçe artan oranda birikir ve zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim denir.
Buna göre, bir sucul ekosistemine karışan bir zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda biyolojik birikim en fazla olur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemin Bileşenleri, Beslenme Şekilleri ve Ekolojik Kavramlar #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir