11. SınıfAYT

Sinir Sistemi #2

1. Aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.
-Sinir ve kas gibi uyarılabilen dokularda, hücrenin uyarılması ile sonuçlanan ani elektriksel değişikliğe denir.
-Sinir sisteminin temel işlevsel birimidir.
-Sinir hücresinde impuls oluşmasını sağlayan en düşük uyarı şiddetidir.
-Uyaranın sinir hücresinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal (elektrokimyasal) değişikliklerdir.
Bu tanımlar içerisinde aşağıdaki seçeneklerden hangisine yer verilmemiştir?
2. Aşağıda bir nöronun bazı kısımları numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3. Olgun bir insanın sinir hücresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4. Bir sinir kordonuna gönderilen uyarı şiddetinin artırılması;
I. İmpuls iletim hızını
II. Uyarılan nöron sayısını
III. İmpuls iletim şeklini
IV. Tepki organının verdiği cevabı
durumlarından hangilerini etkileyebilir?
5. Aşağıda sinir sistemi ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
-Aksonun dallanmış olan her bir ucu, bilgiyi, sinaps adı verilen bağlantı yerinde diğer hücreye aktarır.
-Nörotransmitterler, çoğu sinapsta bilgiyi, ileten nörondan alıcı nörona aktaran kimyasal habercilerdir.
-Glialar, elektriksel sinyalleri üretmezler ve iletmezler; fakat norotransmitterleri salabilirler.
-Beyin omurilik sıvısı beyin ve omurilikte bulunur.
-Miyelinli nöronlarda aksiyon potansiyeli, akson boyunca boğumdan boğuma atlamaktadır.
Bu ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
6. Aşağıda iki nöron ve bir sinapstan oluşan bir sinirsel yapı gösterilmiştir.

Numaralandırılmış bölümlerdeki uyartı hızı sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
7. Sinir sisteminde yer alan kimyasal sinapslardaki iletim ile ilgili,
I. İletim tek yönlüdür.
II. Uyarıcı nörotransmitter maddeler görev yaptığı sürece impuls meydana getirir.
III. İletim aksondakine göre daha yavaştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Aşağıda merkezi sinir sistemimizin bazı bölümlerinin bszı işlevleri verilmiştir.
I. İskelet kaslarının kasılmalarını kontrol eder. (ön beyin)
II. Hareket ve dengeyi kontrol eder. (Beyincik)
III. Ön beyne giden duyusal bilgilerin toplandığı ana merkezdir. (Talamus)
IV. Vücudun termostatı görevini üstlenmiştir. (Hipotalamus)
V. Yutma, kusma ve sindirim gibi otomatik işlevleri kontrol eder.
Buna göre seçeneklerde verilen eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Sinir Sistemi #1