9. SınıfTYT

İnorganik ve Organik Bileşikler #1

1.

Yukarıda gösterilen iskelet bozukluğunun eksikliğinde ortaya çıkmasına sebep olan besin grubu tam olarak hangi seçenekte verilmiştir?
2. Minerallerin görev ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3. Klor, günlük diyetle 3-6 g kadar olmak üzere özellikle NaCl ve KCl halinde gıdalarla ve gıdalara katılan tuzla alınır. Diyetle alınan klor, klorür (Cl−) iyonu halinde bütün bağırsaklar boyunca emilir; önce kana sonra hücre dışı sıvılara taşınır. Klorürün vücutta dağılımında proteinler, bikarbonat, fosfat ve sülfat gibi anyonlar rol oynar. Proteinler ve diğer anyonların bulunduğu yerde klorür iyonu azdır.
Buna göre;
I. Vücut, klor ihtiyacını alınan besinlerden karşılar.
II. Alına klor, klorür şeklinde doğrudan hücreler arası sıvıya verilir.
III. Klorür daha çok hücreler arası sıvıda bulunur.
ifadelerden hangileri doğrudur?
4. Minerallerle ilgili olarak;
I. Vücutta mineral eksikliği sağlık sorunlarına neden olabilir.
II. Vücutta mineral fazlalığı sağlık sorunlarına neden olabilir.
III. Hücresel solunumun substratı olarak kullanılırlar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
5. Karbonhidrat çeşitleri ve proteinler için;
I. Polimer özellik göstermeleri
II. Monomerlerinin hücre zarından kolaylaştırılmış difüzyon ile geçebilmeleri
III. Monomerlerinin ortam Ph’sını değiştirmeleri
ifadelerinden hangileri ortaktır?
6. I. DNA II. RNA III. Enzim IV. Protein
Şeklinde verilen moleküllerin hepsi için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
7. Lipit ve proteinler için;
I. Polimer özellik göstermeleri
II. Yapı birimlerinin hücre zarından basit difüzyon ile geçebilmeleri
III. Hormon olarak işlev görmeleri
IV. Genetik bilgiye göre sentezlenmeleri
yargılarından hangileri ortaktır?
8. Vitaminlerle ilgili olarak;
I. Vitamin A, vitamin D ve vitamin K karaciğerde depolanırlar; vitamin E yağ dokuda depolanır.
II. B12 vitamini diğer vitaminlerin aksine bitkiler içinde sentez edilemez
III. Vitamin D, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenlenişi ile ilgisi nedeniyle bir hormon olarak da kabul edilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
9. Suyun;
I. Donduğunda genleşmesi
II. Kohezyon davranışı
III. Özgül ısısının yüksek olması
IV. Yüzey gerilimi
gibi özelliklerinden hangileri yapısındaki hidrojen bağlarından kaynaklanır?
10. Karbonhidrat ve yağlara protein koruyucu da denilir.
Karbonhidrat ve yağların “protein koruyucu” olarak adlandırılmasının sebebini en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir