12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

1. Etilen hormonu;
I. Hücre çeperi bileşenlerin parçalanması
II. Nişasta sentezi
III. Meyve çürümesi
IV. Oksin karşıtı etki gösterme
gibi özelliklerden hangilerine sahip değildir?
2. Bitkilerin farklı organlarından besin olarak faydalanırız.
Aşağıda besin olarak faydalandığımız bazı bitkilerin organları ile yapılan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
3. Bitkilerde, epidermis hücrelerinin farklılaşması ile;
I. Stoma bekçi hücreleri
II. Yaprak tüyleri
III. Kök tüyleri
IV. Kutikula tabakası
gibi yapılardan hangilerini oluşturur?
4. Bitkisel dokulardan temel doku sistemi;
I. Parenkima
II. Kollenkima
III. Sklerankima
IV. Periderm
gibi hücre tiplerinden hangilerini kapsamaktadır?
5. Temel doku sisteminin parenkama hücreleri ile ilgili olarak;
I. Fotosentez yapan çeşitleri vardır.
II. Çoğu ikincil çepere sahiptirler.
III. Bölünme yeteneklerini tamamen kaybetmiş hücrelerden oluşur.
özelliklerden hangilerine sahiptir?
6. Bazı bitki hücrelerinde selüloz hücre çeperine farklı maddelerin birikimi ile çeper kalınlaşması gerçekleşir.
Buna göre,
I. Odun boruları, lignin birikimi ile kalınlaşır.
II. Periderm, süberin birikimi ile kalınlaşır.
III. Sklerankima, lignin birikimi ile kalınlaşır.
IV. Kollenkima, pektin birikimi ile kalınlaşır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
7. Aşağıda kapalı tohumlu bitkilerin üreme organı olan çiçeğin dört temel yapısı gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Dört yapıdan herhangi biri bulunmayan eksik çiçek olarak adlandırılır.
II. L’de mayoz ile oluşan hücreler dölleme yeteneğine sahip değildir.
III. N’de bulunan megaspor ana hücresi bir mayoz, iki mitoz ile embriyo kesesini oluşturur.
IV. K ve M yapıları üretken değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Aşağıda bazı hayvansal doku/hücre çeşitlerinin bitkilerdeki karşılığı olabilecek doku çeşitleri ile eşleştirmeleri yapılmıştır.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
9. Bitkilerde;
I. Yapraklar
II. Tomurcuklar
III. Emici tüyler
IV. Uç meristem
gibi yapılardan kök ve sürgün sisteminde bulunanların doğru eşleştirilmesi hangisinde yapılmıştır?


10. Aşağıda bir kökte bulunan bazı bölümler karışık olarak verilmiştir.

Buna göre, verilen bölümlerin dıştan içe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir