9. SınıfTYT

Hücre Zarından Madde Geçişleri #3

1. Hücre içi glukoz oranı %6 olan X hücresi ile %8 olan Y hücresi %10 glukoz içeren ortamlara ayrı ayrı bırakılıyor.

Bir süre sonra her iki hücrenin de glukoz oranının %9 olduğu gözleniyor.
Buna göre bu iki hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Yukarıda gösterilen taşıma şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3. Aşağıda su moleküllerinin hücre zarından geçişleri gösterilmiştir.

Buna göre suyun taşınması ile ilgili olarak;
I. Suyun zardan geçişi hem basit, hem de kolaylaştırılmış difüzyon ile olur.
II. Kolaylaştırılmış difüzyon ile su daha hızlı taşınır.
III. Bütün hücrelerimizin zarından suyun geçişi özel kanallarla kolaylaştırılır.
IV. Suyun geçişi aktif taşıma ile de gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
4. Bir süre hipertonik ortamda bekletilen bitki hücresi t anında bu ortamdan alınarak izotonik ortama konuluyor.
Bu süreç içerisinde bitki hücresindeki ozmotik basınç değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (OB: Ozmotik basınç)

5. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon ile zardan geçebilen bazı küçük moleküller enerji harcanmadan çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşınırlar. Ancak kolaylaştırılmış difüzyonda basit difüzyondan farklı olarak taşıyıcı protein kullanılır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi basit difüzyon ile kolaylaştırılmış difüzyonun taşınan molekülün derişimine bağlı olarak taşınma hızını en iyi gösterir?
( _____: Kolaylaştırılmış difüzyon, ——- : Basit difüzyon)

6. Aşağıda A, B, C ve D gibi farklı moleküllerin zardan geçişleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Benzer konular
10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #3

10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #2

10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #1

9. SınıfTYT

Hücre Karma Testler #3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Hücre Zarından Madde Geçişleri #1