10. Sınıf9. SınıfTYT

TYT Deneme Sınavı #6

1. Virüsler, zorunlu hücre içi parazitleridir.
Buna göre,
I. Kendi proteinlerini üretebileceği mekanizmaya sahipdeğildir.
II. Çoğalmaları için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar.
III. Hücre dışında metabolizmaları minimum düzeydedir.
IV. Konak hücreleri ile uyumlu reseptörlere sahiptir.
ifadelerinden hangileri virüsler için doğrudur?
2. Aşağıda bazı canlılardaki eşeysiz üreme çeşitleri eşleştirilmiştir.

Yapılan bu eşleştirmelerin tamamının doğru olabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?
3. Diploit kromozom sayısı 4 olan çok hücreli bir canlı türündeki bazı hücre bölünmesi evreleri aşağıda gösterilmiştir.
Gösterilen bu bölünme evrelerinden hangisi veya hangileri bu canlıdaki rejenerasyon sırasında gerçekleşir?
4. Su ayrıcalıklı özelliklere sahip, ayrıcalıklı bir bileşiktir.
Dünya üzerinde var olan koşullarda su katı, sıvı ve gaz formlarında bulunur ve bunların hepsi canlı sistemleri ilgilendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için hayati önemi olmayan bir özelliği olabilir?
5. Kobaylarda kısa kıl geni (A), uzun kıl genine (a); siyah kıl geni (B), kahverengi kıl genine (b) baskındır. (Genler bağımsızdır)
Buna göre;
I. AaBB x aabb
II. AaBb x aabb
III. AaBb x AaBb
IV. AABb x AaBB
V. Aabb x Aabb
Çaprazlamalardan hangilerinde uzun- kahverengi kıllı yavrular, hangisi veya hangilerinde sadece bir çeşit fenotipli yavrular oluşur?

 

Uzun- kahverengi  

kıllı yavrular 

Sadece bir çeşit 

fenotipli yavrular 

A) 

II-III-V 

IV 

B) 

I-II-III 

IV-V 

C) 

II-III 

I-IV-V 

D) 

III-V 

II-IV 

E) 

IV 

II-III-IV 

6. Aşağıda bir besin ağı gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Üreticilerden ayrıştırıcılara doğru madde akışı ile birlikteenerji akışı da gerçekleşir.
II. Ayrıştırıcılardan üreticilere doğru sadece madde akışıgerçekleşir.
III. Bir canlı bir besin zincirinde birincil tüketici iken bir başkazincirde ikincil tüketici konumunda olabilir.
IV. Ayrıştırıcılarla birlikte enerji akışı durur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
TYT Deneme Sınavı #5