9. SınıfTYT

Bilimsel Yöntem ve Alt Bilim Dalları #2

1. “Cennet ülkemiz Türkiye, bitki çeşitliliği açısından çok zengindir.”
Bu zenginliğin araştırılmasında;
I. Botanik
II. Taksonomi
III. Etoloji
bilim dallarından hangilerinden yararlanır?
2. Aşağıdaki biyolojinin alt dalları ile ilgili olarak verilenlerden hangisinin inceleme alanı en geniştir?
3. Antibiyotik tedavisinin amacı, insana zarar vermeksizin bakterileri yok etmektir. Farklı antibiyotiklerin etki mekanizmaları da farklıdır.
Bazı antibiyotiklerin bakteriler üzerine etki mekanizmaları;
-Protein sentezini engellemek.
-Kromozomlarını korumasız bırakmak.
-Çoğunda hücre çeperi sentezini bozmak.
şeklindedir. Antibiyotiklerin, bütün bunları yaparken insana zarar vermemesinin nedenleri;
I. İnsandaki protein sentezi mekanizmasının farklı olması
II. İnsanların ribozom yapılarının bakterilerden farklı olması
III. İnsanların kromozom yapılarının bakterilerden farklı olması
IV. İnsanlarda peptidoglikan sentezinin olmaması
gibi durumlardan hangileri olabilir?
4. Günümüzde gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde biyoloji bilimi birçok sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır.
Bu amaçla yapılan bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir:
-Et ve süt verimi yüksek hayvan ırklarının çoğaltılması
-Bakterilerin insülin üretiminde kullanılması
-Biyoplastik üretiminin yaygınlaştırılması
-Tohum, gen, sperm bankalarının kurulması
Buna göre aşağıda verilen biyolojinin katkı sağladığı çözüm alanlarından hangisine yukarıda yer verilmemiştir?
5. Newton, bir eserinde “… yerçekimi gerçekten var ve tarif ettiğimiz kanunlara göre hareket ediyor. … [ancak] yerçekimine neden olan olayları açıklayan bir açıklama geliştiremedim.” demiştir.
Newton’a göre bilimsel çalışma sürecinin hangi basamağının eksik kaldığı söylenebilir?
6. Bilimde teoriler ile ilgili olarak;
I. Kapsamı hipotezden çok daha geniştir.
II. Bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif eder.
III. Kanunları açıklar ve “neden “sorusuna cevap vermeye çalışır.
IV. Teoriler evrensel geçerlilik kazanırsa kanunlara dönüşür.
açıklamalardan hangileri doğrudur?
7. Biyologlar sadece su ve bakteri kullanarak, bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı üretmeyi başardılar. Hidrojen belki de var olan en temiz yakıttır. Hidrojen yandığı zaman çok az miktarda NOx olmak üzere su ve ısı açığa çıkmaktadır.
Ayrıca hidrojen üreten bu bakteriler, sudaki bazı kirletici maddeleri besin olarak kullandığından suyu da temizler.
Buna göre bu bakterilerin kullanılmasıyla,
I. Fosil yakıt kullanımı azaltılabilir.
II. Küresel ısınma kontrol altına alınabilir.
III. Asit yağmurlarının oluşumu azaltılabilir.
IV. Temiz su kaynaklarının azalmasının önüne geçilebilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
8. Gözlem çeşitleri ile ilgili olarak;
I. Nitel gözlem, durum ve kişiye göre değişmez.
II. Nicel gözlem, objektif ve güvenilirdir.
III. Nitel ve nicel gözlemler birbirinin karşıtı değil, tamamlayıcılarıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
9. Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin ilgi alanına girmez?
10. Aşağıda bir kontrollü deney düzeneği gösterilmiştir.

Bu deney düzeneğine göre, aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
Benzer konular
9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #3

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #2

9. SınıfTYT

Sınıflandırma İlkeleri #1

10. SınıfTYT

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Bilimsel Yöntem ve Alt Bilim Dalları #1