11. SınıfAYT

Komünite Ekolojisi #3

1. Siyah hasırotu bitkisi tuzlu bataklardaki bazı alanlarda, toprağı diğer bitki türleri için daha ılımlı hale getirir. Siyah hasırotu toprak yüzeyinde, buharlaşmayı azaltacak gölge oluşturarak, toprak içindeki tuz birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, oksijeni toprak altı dokulara taşıyarak, tuzlu bataklık topraklarında oksijen tükenmesinin önlenmesine de yardımcı olur.
Siyah hasırotu bitkisinin bu etkileşimi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir?
2. Üzerinde yaşadıkları bitkinin hem odun borularından su ve mineral; hem de soymuk borularından organik besin alan bir parazit bitki için;
I. Yarı parazit bir bitkidir.
II. Emeçleri iyi gelişmiştir.
III. Kloroplast organeline sahiptir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
3. Aşağıda türler arası bazı etkileşim çeşitleri verilmiştir.
I. Rekabet
II. Parazitizim
III. Av-avcı
IV. Herbivorluk
Bu etkileşim çeşitlerinden hangileri simbiyotik etkileşim örneği olarak verilebilir?
4. Hayvansal dış parazitler, konaklarının vücutlarının dış yüzeyinde yaşar. Bit, kene, uyuz ve sülük örnek olarak verilebilir.
Buna göre;
I. Sindirim sistemi gelişmiştir.
II. Konaklarının davranışını değiştirebilirler
III. Duyu ve hareket organları iyi gelişmiştir.
hangileri dış parazitler için doğrudur?
5. Komünitelerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6. Hayvanlar aleminde grup halinde yaşamanın sağladığı avantajların yanında dezavantajları da vardır.
Buna göre;
I. Bir üyenin kendisinin av olma ihtimalinin azalması
II. Ortamdaki her bireye düşen yiyecek miktarını azaltması
III. Hastalıkların yayılma riskini artırması
IV. Avını daha büyük yırtıcılara kaptırma riskini azaltması
gibi durumların hangileri grup halinde yaşamanın sağladığı avantajlardır?
7. Bir alanda birincil ve ikincil süksesyon sürecinin yaşanabilmesi için gerçekleşmesi gereken durumlar karışık olarak aşağıda verilmiştir.
I. Klimaks
II. Ortamın değişmesi
III. Göç ve yerleşme
IV. Rekabet
V. Bitkiden arınma
Buna göre, bu durumların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
8. Türler arasında gerçekleşen rekabet ile ilgili olarak;
I. Rekabet, iki ya da daha fazla türün aynı sınırlı kaynağa gereksinim duyduğunda gerçekleşir.
II. Gelişme ve olgunlaşma dönemleri arasındaki fark azaldıkça rekabetin de azalması beklenir.
III. Bitki ve hayvan popülasyonlarının büyümesini sınırlar ve popülasyonları dengede tutar.
IV. Oksijen gibi sınırlı olmayan kaynaklar için türlerin çoğu genellikle rekabet etmez.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
9. Aynı ortamı paylaşan farklı türden iki bireyin rekabet etmesi için;
I. Ekolojik nişlerinin aynı olması
II. Avlanmak için farklı zamanlarda aktif olmaları
III. Üreme mevsimlerinin aynı olması
gibi şartların hangileri bu iki tür arasında rekabete neden olması beklenir?
10. Aşağıda verilen simbiyotik etkileşim örneklerinden hangisi diğerlerinden bir yönüyle farklıdır?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumaya değer...
Komünite Ekolojisi #2